Sepiret® Lemon

Sepiret Lemon is een geurmaskeerder die toegevoegd kan worden aan stinkende stoffen om de geur wat aangenamer te maken voor gebruikers, omstanders en omwonenden.

Sepiret® Lemon

Sepiret Lemon is een geurmaskeerder die toegevoegd kan worden aan stinkende stoffen om de geur wat aangenamer te maken voor gebruikers, omstanders en omwonenden.


Details

Algemene informatie

Productnaam Sepiret® Lemon

Algemene informatie

Productnaam Sepiret® Lemon

Waarom Sepiret® Lemon?

Het is een raapzaadolie extract, die al jaren gebruikt wordt bij de zaadcoating. Het middel heeft vele toepassingsmogelijkheden. Het kan toegepast worden bij:

  • Bolontsmetting d.m.v. boldompeling, douchen of schuimen (afhankelijk van de te maskeren stank doseren met 0,1 tot 0,15%)
  • Onkruidbestrijding d.m.v. vóór opkomst bespuiting (afhankelijk van de te maskeren stank doseren met 0,15 tot 0,75 l/ha)

Sepiret Lemon is geregistreerd als ‘toevoegingsstof’ bij het CTGB. Binnenkort wordt uitbreiding van het etiket verwacht voor bredere toepassingsmogelijkheden.

Top