BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Malibu® - De juiste chemie voor bestrijding van resistente duist

Het graanherbicide Malibu heeft twee werkzame stoffen: pendimethalin en flufenacet. Beide stoffen zijn bodemherbiciden met enige contactwerking. Kenmerkend aan de stoffen is hun lange duurwerking.Daardoor hebben ze met name in het najaar gedurende een lange periode een zeer goed effect op kiemende duistplantjes.

Voordelen

  • Uitstekende duistbestrijding
  • Lange duurwerking
  • Bodem- én contactwerking
  • Goede werking op straatgras, windhalm, kamille en kleefkruid

Details

Productnaam Malibu®
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 300 g/l Pendimethalin, 60 g/l Flufenacet
Remarks

Behandelde gebieden niet zonder beschermende kleding en handschoenen betreden totdat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende doppen.

Om in niet tot de doelgroep behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

Bij het mislukken van de teelt wordt afgeraden in hetzelfde jaar bieten, uien en grassen als vervanggewas te zaaien.

Om schade aan gewassen te voorkomen mag het middel niet in aanraking komen met zaden. Het moet dan ook voldoende diep worden gezaaid, waarbij de zaden goed bedekt moeten zijn met grond.

Triticale

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Duist 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Straatgras 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Windhalm 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Duist 4 l/ha Toepassen direct na het zaaien op onkruidvrije grond of kort na opkomst. 1 per teeltcyclus
Straatgras 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Windhalm 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Duist 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Straatgras 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Windhalm 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Duist 4 l/ha Toepassen direcht na het zaaien op onkruidvrije grond of kort na opkomst. 1 per teeltcyclus
Straatgras 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Windhalm 4 la/ha Toepassen direct na het zaaien op onkruidvrije grond of kort na opkomst. 1 toepassing per teeltcyclus
Productnaam Malibu®
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 300 g/l Pendimethalin, 60 g/l Flufenacet
Remarks

Behandelde gebieden niet zonder beschermende kleding en handschoenen betreden totdat de spuitvloeistof is opgedroogd.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende doppen.

Om in niet tot de doelgroep behorende planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.

Bij het mislukken van de teelt wordt afgeraden in hetzelfde jaar bieten, uien en grassen als vervanggewas te zaaien.

Om schade aan gewassen te voorkomen mag het middel niet in aanraking komen met zaden. Het moet dan ook voldoende diep worden gezaaid, waarbij de zaden goed bedekt moeten zijn met grond.

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Duist 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Straatgras 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Windhalm 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Duist 4 l/ha Toepassen direct na het zaaien op onkruidvrije grond of kort na opkomst. 1 per teeltcyclus
Straatgras 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Windhalm 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Duist 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Straatgras 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Windhalm 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Breedbladigen onkruiden 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Duist 4 l/ha Toepassen direcht na het zaaien op onkruidvrije grond of kort na opkomst. 1 per teeltcyclus
Straatgras 4 l/ha 1 toepassing per teeltcyclus
Windhalm 4 la/ha Toepassen direct na het zaaien op onkruidvrije grond of kort na opkomst. 1 toepassing per teeltcyclus
Etikettekst Etiket Malibu
Veiligheidsinformatieblad VIB Malibu
Downloads Reken af met duist in 6 stappen
 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Waarom Malibu®?

Actueel advies resistente duist

Na opkomst: 4l/ha Malibu + contactmiddel (vanaf naaldjesstadium tot 1e blad).

Voor-opkomst: 4l/ha Malibu.

Actueel advies onkruid

Na opkomst op grassen en breed-bladige onkruiden: 3l/ha Malibu + contactmiddel.

Top