Soriale® - Machtig en krachtig

Soriale is het eerste fungicide op basis van solo kaliumfosfonaat. Het bestrijdt een zeer breed spectrum aan schimmels en zorgt ervoor dat het afweermechanisme van de gewassen gemaximaliseerd wordt.

Soriale® - Machtig en krachtig

Soriale is het eerste fungicide op basis van solo kaliumfosfonaat. Het bestrijdt een zeer breed spectrum aan schimmels en zorgt ervoor dat het afweermechanisme van de gewassen gemaximaliseerd wordt.


Voordelen

 • Wordt snel opgenomen door de plant en verspreid zich op- én neerwaarts
 • Verhoogt de weerstand van uw gewas
 • Gemakkelijk mengbaar met andere gewasbeschermingsmiddelen
 • Het gehele groeiseizoen toepasbaar
Etikettekst

Etiket Soriale

Veiligheidsinformatieblad

VIB Soriale

Details

Algemene informatie

Productnaam Soriale®
Formulering Met water mengbaar concentraat
Werkzame stoffen 755 g/l Kaliumfosfonaten

Algemene informatie

Productnaam Soriale®
Formulering Met water mengbaar concentraat
Werkzame stoffen 755 g/l Kaliumfosfonaten

Waarom Soriale®?

Altijd effectief

Soriale is een systemisch fungicide dat zowel vóór, tijdens als na de bloei goed werkt. Vóór de bloei legt u een goede basis voor een weerbaar gewas en uitstekende schimmelbestrijding. Maar ook later in het seizoen blijft Soriale een uitstekend product als toevoeging aan de tankmix. Soriale is ook gemakkelijk mengbaar met andere gewasbeschermingsmiddelen en past daarom in elk schema.

Stimuleert de natuurlijke afweer van uw aanplant

De werkzame stof kaliumfosfonaat activeert de natuurlijke afweer van de plant. In de plant ontstaat een alarmreactie die zorgt voor een snelle verdedigingsactie in de plantcellen. Daarnaast heeft Soriale ook een direct schimmeldodende werking. Het vertraagt de groei van de schimmel en remt de vorming van schimmelsporen.

Gegarandeerd kwaliteit

Soriale is geformuleerd volgens de strengste eisen die worden gesteld aan een gewasbeschermingsmiddel. Dit houdt in dat het goed gereguleerd en veilig zal worden toegepast, dankzij een duidelijk etiket. Er is veel aandacht besteed aan een goede formulering die gemakkelijk mengbaar is met andere gewasbeschermingsmiddelen.

Breed werkingsspectrum

Soriale heeft een erkenning tegen schurft bij zowel appel (Venturia inaequalis) als peer (Venturia pirina), maar heeft ook een toelating op o.a. echte meeldauw voor bedekte gewassen en voor de bloembollen heeft het een erkenning voor vuur (Botrytis spp.) Uit proefonderzoek in binnen- en buitenland blijkt ook een goede nevenwerking op stemphylium. In Zuid-Europa is kaliumfosfonaat de basis op alternaria.

Systemische werking

De actieve stof kaliumfosfonaat is zeer mobiel in het gewas, en verplaatst zich zowel opwaarts als neerwaarts in het gewas. Hierdoor wordt ook nieuwe bladaangroei beschermd. Dit is een duidelijke plus ten aanzien van klassieke contactmiddelen die alleen het oppervlak beschermen dat geraakt wordt.

Strategie

Het is belangrijk kaliumfosfonaat op te bouwen gedurende de teeltcyclus. Soriale mag tot 6x per jaar worden toegepast. Met het opbouwen van kaliumfosfonaat tijdens het seizoen zorgt u voor een krachtig gewas.

Soriale toepasbaar in meerdere gewassen

Soriale is in diverse gewassen toegelaten. Bekijk hieronder de voordelen en toegevoegde waarde per gewas.

Soriale bestrijdt schurft in appel en peer. Het pakt schurft bij de basis aan. Ook heeft Soriale een goede nevewerking op stemphylium en meeldauw.

Het is belangrijk kaliumfosfonaat op te bouwen gedurende het hele seizoen bij zowel appel als peer. Tijdens het primaire ascosporenseizoen is het aanbevolen om Delan Pro in te zetten (kant-en-klare formulering met actieve stoffen dithianon en kaliumfosfonaat), ofwel zelf de tankmix aan te maken met Delan DF in combinatie met Soriale. Zodra de ascosporenuitstoot is afgelopen, en er geen schurftaantasting is in de aanplant, kan in de zomerperiode Soriale solo of worden toegevoegd. Delan Pro en Soriale mogen elk tot 6x per seizoen worden toegepast. Met het opbouwen van kaliumfosfonaat tijdens het hele seizoen wordt ook een stevige basis gelegd tegen stemphylium of zwartvruchtrot in peer.

Soriale bestrijdt botrytis (vuur) in de bloembollen. De aanpak is preventief, dus start op tijd, nog voordat de planten zijn aangetast. Doordat kaliumfosfonaat erg systemisch is, wordt het met name naar de nieuw gevormde plantedelen (bladeren) getransporteerd die zodoende goed beschermd zijn.

Het is belangrijk kaliumfosfonaat op te bouwen gedurende het hele seizoen. Soriale mag in de bloembollenteelt 6x per seizoen worden toegepast, met een interval van 14 dagen en een dosering van 1,86 l/ha. Met het opbouwen van kaliumfosfonaat tijdens het hele seizoen wordt de planteigen afweer versterkt en daarmee een goede basis gelegd voor een geïntegreerde vuurbestrijding.

Voordelen

 • Bloembollen brede toelating
 • Brede schimmelwerking
 • Stimuleert het afweersysteem van de plant
 • Is zeer systemisch
 • Flexibel inzetbaar: zowel voor, tijdens als na de bloei
 • Niet resistentie gevoelig
 • Vloeibare formulering (SL= Soluble Liquid)
 • Maar liefst 6 toepassingen mogelijk
 • Toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden


In de vuurbestrijding van tulp laat een doorspuitschema met Soriale een vergelijkbaar resultaat zien als Solofol.

Dit is een prima resultaat voor een product als Soriale, dat dit effect weet te realiseren door ‘het aanzetten van de planteigen afweer’.

Afgelopen jaren hebben we dit in meerdere proeven bewezen.

Dit goede resultaat is des te opmerkelijk omdat 2023 een jaar was met hoge vuurdruk, zoals te zien is aan het object “Onbehandeld” wat op 19 mei al voor 75% was aangetast door vuur.Door de goede vuur bestrijdende werking van Soriale kregen we een opbrengst verbetering van maar liefst 24%.

Dit resultaat is vergelijkbaar met het doorspuitschema van Solofol, een middel die toch bekend staat als een prima vuurbestrijder.

Soriale heeft een zeer brede werking, maar is vooral sterk op de oömyceten, dat is een groep van plantenziektenveroorzakende organismen die erg lijken op schimmels en worden daarom wel pseudo-schimmels genoemd. Tot deze groep horen onder andere: phytophthora, pythium en valse meeldauw. Dat zijn nou net ziektes die tot behoorlijke problemen kunnen leiden in de boomkwekerij. Zet hierbij de Soriale altijd preventief in, dus start op tijd, nog voordat de planten zijn aangetast. Doordat kaliumfosfonaat erg systemisch is (zowel op- als neerwaarts), wordt het met name naar de nieuw gevormde plantedelen (bladeren en wortels) getransporteerd die zodoende goed beschermd zijn.

Het is belangrijk kaliumfosfonaat op te bouwen gedurende het hele seizoen. Soriale mag in de boomkwekerij 6x per seizoen worden toegepast, met een interval van 17 dagen (bedekte teelt om de 5 dagen) en een dosering van 1,86 l/ha. Met het opbouwen van kaliumfosfonaat tijdens het hele seizoen wordt de planteigen afweer versterkt en daarmee een goede basis gelegd voor een geïntegreerde bestrijding.

Voordelen

 • Sierteelt brede toelating
 • Brede schimmelwerking
 • Stimuleert het afweersysteem van de plant
 • Is zeer systemisch, zowel op- als neerwaarts
 • Flexibel inzetbaar
 • Niet resistentie gevoelig
 • Vloeibare formulering (SL= Soluble Liquid)
 • Maar liefst 6 toepassingen mogelijk
 • Toegestaan in grondwaterbeschermingsgebieden

Soriale is een fungicide op basis van kaliumfosfonaten. Kaliumfosfonaten kennen we vanuit het verleden als kaliumfosfiet, welke een meervoudige werking hebben op diverse schimmels.

Allereerst hebben fosfonaten een directe schimmeldodende werking van zichzelf. Wanneer de mineralen in contact komen met water worden deze omgezet in fosforigzuur/fosfonzuur. Het fosforigzuur maakt de plantencellen actief, waardoor zij hun eigen afweer versterken. De plant maakt dikkere celwanden en zet de productie van antischimmel enzymen al voortijdig aan. Daarnaast worden er receptoren aangemaakt in de cel, die de schimmels sneller herkennen. Het is dan ook essentieel om preventief te starten met Soriale, zodat de plant zich goed kan voorbereiden voordat de schimmel zich gaat vestigen.

Kaliumfosfonaten zijn zowel op- als neerwaarts systemisch, waardoor het zeer gemakkelijk door de plant transporteert.

Toepassingstips:

 • Niet tankmixen met producten op basis van een schimmel.
 • Niet mengen met producten op basis van carbonaat of bicarbonaat.
 • 1 liter Soriale weegt 1,46 kg

Soriale is sinds mei 2023 via de KUG-toelating o.a. toegelaten in de sierteelt onder glas en boomkwekerij. Het etiket bevat 6 toepassingen per 12 maanden met een dosering van 1,86 L/ha per toepassing. Voor de bedekte teelten geldt een minimum interval van 5 dagen. Fosfonaten zijn niet te verwarren met fosfaten, want dat zijn meststoffen.

Top