BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Serifel®

Voor schimmelbestrijding in meer dan 100 gewassen. Ook toepasbaar in de biologische teelt.

Voordelen

 • Toepasbaar in zeer groot aantal gewassen
 • Biologisch (SKAL gecertificeerd)
 • Lage dosering per ha
 • Ondersteuning van het resistentiemanagement
 • Veilig voor bijen en andere bestuivers

Details

Productnaam Serifel®
Formulering Spuitpoeder
Werkzame stoffen 600 CFU/g Bacillus amyloliquefaciens strain MBI

Aardbei

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Sclerotinia
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Sclerotinia
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Sclerotinia
Productnaam Serifel®
Formulering Spuitpoeder
Werkzame stoffen 600 CFU/g Bacillus amyloliquefaciens strain MBI
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Sclerotinia
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Sclerotinia
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Sclerotinia
Etikettekst Etiket Serifel
Veiligheidsinformatieblad VIB Serifel

Waarom Serifel®?

De actieve stof van Serifel is Bacillus amyloliquefaciens, stam MBI 600. De formulering is een WP (wateroplosbaar poeder), die bestaat uit minimaal 5,5 x 1010 sporen per gram van deze bacterie. Serifel is toepasbaar tegen diverse schimmelziekten in een groot aantal gewassen.

De preventieve werking van Serifel is gebaseerd op 3 mechanismen:

 • Verdringing door bladbedekking
 • Concurrentie om voedingsstoffen met de schimmel
 • De metabolieten van het middel ‘ontregelen’ de celwanden van de schimmel waardoor deze afsterft

SKAL

Serifel is SKAL gecertificeerd en staat op de SKAL input lijst. Serifel mag dus gebruikt worden in de biologische teelt.

Toelating

Serifel is onder andere toegelaten als schimmelbestrijder:

 • Champignon (binnen)
 • Aardbeien (bedekte teelt, vermeerdering en onbedekte teelt)
 • Vruchtgroenten van solanaceae (bedekte teelt)
 • Komkommerachtigen (onbedekte teelt)
 • Peulvruchten
 • Kool-achtigen (onbedekte teelt)
 • Diverse siergewassen

Naast deze toelatingen heeft Serifel nog meer toelatingen in een groot aantal kleine gewassen. Zowel in binnen als buitenteelten. Zie etiket voor overzicht van toegelaten teelten. De toelating in deze teelten is tot stand gekomen conform artikel 51 EG 1107/2009. Voor deze toepassingen is geen werkzaamheids of fytotoxiciteitsonderzoek uitgevoerd. Gebruik in deze gewassen is voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Bewaring

Serifel is een sporenformulering die koel en droog bewaard dient te worden. Het kan dus ‘gewoon’ bij de andere middelen bewaard worden in de GBM-kast.

Goed om te weten

Serifel kan prima afgewisseld en gecombineerd worden met andere middelen. Zowel insecticiden, herbiciden als fungiciden. Echter, Serifel niet in de tankmix gebruiken in combinatie met folpet bevattende middelen!

De beste werking kan verwacht worden bij een (gewas)temperatuur van boven de 15°C.

 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top