BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Retengo®

Tegen gele roest in tarwe.

Het nieuwe product Retengo bestaat uit de actieve stof pyraclostrobine. Retengo is een sterke oplossing om in tarwe gele roest te bestrijden. Dit fungicide kan vroeg worden ingezet als T0 toepassing, maar ook als tussenbespuiting fungeren indien gele roest actief is.

Voordelen

  • Brede toelating in granen
  • Uitstekende werking op gele roest
  • Snelle opname en goed regenvast

Details

Productnaam Retengo®
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 200 g/l Pyraclostrobine

Maïs

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bladvlekkenziekte (Helminthosporium spp)
Oogvlekkenziekte
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis)
Bruine Roest
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bruine Roest
Gele roest
Netvlekkenziekte
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bruine Roest
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis)
Dwergroest
Netvlekkenziekte
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bruine Roest
Gele bladvlekkenziekte (pyrenophora tritici-repentis)
Gele roest
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis)
Dwergroest
Netvlekkenziekte
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bruine Roest
Gele bladvlekkenziekte (pyrenophora tritici-repentis)
Gele roest
Productnaam Retengo®
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 200 g/l Pyraclostrobine
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bladvlekkenziekte (Helminthosporium spp)
Oogvlekkenziekte
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis)
Bruine Roest
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bruine Roest
Gele roest
Netvlekkenziekte
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bruine Roest
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis)
Dwergroest
Netvlekkenziekte
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bruine Roest
Gele bladvlekkenziekte (pyrenophora tritici-repentis)
Gele roest
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis)
Dwergroest
Netvlekkenziekte
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bruine Roest
Gele bladvlekkenziekte (pyrenophora tritici-repentis)
Gele roest
Etikettekst Etiket Retengo
Veiligheidsinformatieblad VIB Retengo
Downloads Meeropbrengst Retengo wintertarwe 2021

Waarom Retengo®?

Retengo bestaat uit de werkzame stof pyraclostrobin en heeft zich reeds bewezen in diverse teelten als krachtige schimmelbestrijder. In tarwe heeft het een goede en langdurige werking op onder andere roesten. In gerst is de stof effectief gebleken op dwergroest, net- en bladvlekkenziekte.

Basis advies met Retengo

In winter- en zomertarwe op T0: 0,75 - 1,0l/ha Retengo

Meeropbrengst met Retengo

Om de effectiviteit van het graanfungicide Retengo op het T0 moment te onderzoeken heeft BASF in 2021 een proef uitgevoerd met een hoge druk van gele roest. In de proef blijkt timing van toepassingen essentieel. In het standaard vergelijk gaf Retengo ruim 350kg/ha extra meeropbrengst. In dezelfde proef werd bij een gewijzigde timing met behulp van een BOS systeem ruim 1.000kg/ha meeropbrengst gehaald met een T0 toepassing van Retengo.

 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top