BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Meltatox®

Meltatox is uitsluitend toegestaan als schimmelbestrijdingsmiddel in de bedekte teelt van rozen.

Voordelen

  • Effectief tegen echte meeldauw
  • Werking preventief en curatief
  • Geeft behandelde bladeren een mooie glans

Details

Productnaam Meltatox®
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 385 g/l Dodemorf acetaat

Het middel werkt naast preventief ook enigermate curatief tegen echte meeldauw in rozen. Het verdient aanbeveling om eerst door een proefbespuiting vast te stellen of de te behandelen cultivar c.q. variëteit het middel verdraagt. Niet toepassen op Madelon en Dr. Verhage.

Rozen

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa) 0,25% (250 ml per 100 liter water) Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen. Max. 52 keer per jaar
Productnaam Meltatox®
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 385 g/l Dodemorf acetaat

Het middel werkt naast preventief ook enigermate curatief tegen echte meeldauw in rozen. Het verdient aanbeveling om eerst door een proefbespuiting vast te stellen of de te behandelen cultivar c.q. variëteit het middel verdraagt. Niet toepassen op Madelon en Dr. Verhage.

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (Sphaerotheca pannosa) 0,25% (250 ml per 100 liter water) Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen. Max. 52 keer per jaar
Etikettekst Etiket Meltatox
Veiligheidsinformatieblad VIB Meltatox
 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top