Lenvyor® Top - voor robuuste schimmelbestrijding op T3

Het nieuwe middel Lenvyor Top bestaat prothioconazool en het innovatieve Revysol. In tarwe gaat dit product de fusarium aantasting tegen en beschermt het bovendien het vlagblad tegen onder andere septoria en roesten.

Lenvyor® Top - voor robuuste schimmelbestrijding op T3

Het nieuwe middel Lenvyor Top bestaat prothioconazool en het innovatieve Revysol. In tarwe gaat dit product de fusarium aantasting tegen en beschermt het bovendien het vlagblad tegen onder andere septoria en roesten.


Voordelen

  • Brede toelating in granen
  • Zeer effectief op fusarium (minder kans op DON)
  • Verlengde duurwerking op het vlagblad
  • Uitstekende ziektewerking op de meest voorkomende graanschimmels
  • Bevat het nieuwe en unieke molecuul Revysol
  • Snelle opname en goed regenvast
  • Effectief onder wisselende omstandigheden

Details

Algemene informatie

Productnaam Lenvyor® Top
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 100 g/l Mefentrifluconazool, 250 g/l Prothioconazool

Algemene informatie

Productnaam Lenvyor® Top
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 100 g/l Mefentrifluconazool, 250 g/l Prothioconazool

Waarom Lenvyor® Top?

Het fungicide Lenvyor Top is de oplossing om de aar optimaal te beschermen en het vlagblad lang gezond te houden. Het middel bestaat uit twee actieve stoffen. De belangrijkste stof is Revysol. Dit molecuul wordt snel opgenomen en is goed regenvast. Door de flexibele structuur heeft Revysol een krachtige binding aan de ziekteverwekker. Dit resulteert in een uitstekende ziektebestrijding. Bij de T3 toepassing of aarbespuiting beschermt de Revysol de aar, maar ook op vlagblad zorgt het voor extra duurwerking tegen bijvoorbeeld septoria en roesten. De tweede actieve stof is prothioconazool. Dit molecuul draagt bij aan de uitstekende aarbescherming van Lenvyor Top.

Voorkomen van DON

Fusarium-schimmels behoren wereldwijd tot de gevaarlijkste ziekteverwekkers in granen. Naast opbrengstverliezen door een lagere kiemkracht van aangetast zaaizaad, kan fusarium het aantal korrels per aar en het duizendkorrelgewicht negatief beïnvloeden. Verder veroorzaken de schimmels een verminderde bak- en brouwkwaliteit en kunnen ze mycotoxinen vormen. Deze mycotoxinen noemen we ook wel DON. Tarwe en haver zijn het meest vatbaar voor de fusarium-schimmels, maar ook triticale kan worden aangetast. Gerst en rogge zijn minder gevoelig. Door het toepassen van een gerichte aarbespuiting wordt de vorming van DON beperkt.

Proefresultaten Lenvyor Top

Om de effectiviteit van het graanfungicide Lenvyor Top op het T3 moment te onderzoeken heeft BASF in 2021 en 2022 proeven uitgevoerd met een hoge druk van fusarium. In de proeven blijkt timing van toepassingen essentieel. In het standaard vergelijk met een T1 en T2 aan de basis gaf Lenvyor Top op T3 ruim 200kg/ha extra meeropbrengst ten opzichte van de marktreferentie.

Top