BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Kumulus® S

Kumulus S is een bekend en bewezen schimmelbestrijdingsmiddel voor diverse teelten.

De actieve stof van Kumulus S is zwavel, een stof van natuurlijke oorsprong. Kumulus S wordt gebruikt om o.a. granen, fruitbomen, kleinfruit, bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen en vaste planten te beschermen tegen diverse schimmelziekten.

Voordelen

  • Kumulus S is geformuleerd als een wateroplosbaar granulaat en laat hierdoor weinig tot geen zichtbaar residu achter op het gewas
  • Betrouwbare preventieve werking
  • Brede werking (meerdere schimmelziekten worden bestreden)
  • Past in de biologische en geintegreerde bestrijding
  • Goed oplosbare formulering

Details

Productnaam Kumulus® S
Formulering Granulaat of korrel
Werkzame stoffen 80.0 % Zwavel
Remarks

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Kumulus S is een bedekkingsfungicide dat preventief moet worden toegepast. Het verdient de aanbeveling om 's morgens vroeg of 's avonds laat te spuiten doordat spuitzwavel bij hoge temperaturen gewasschade kan geven. Let op Kumulus S kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden.

Daar spuitzwavelpreparaten bij hogere temperaturen kans op schade geven is het gewenst bij warm weer (25°C en hoger) - in de fruitteelt mede in verband met het optreden van zonnebrand op de vruchten - voorzichtig te zijn. Het verdient dan aanbeveling 's morgens vroeg of 's avonds te spuiten. Menging met insekticiden is eventueel mogelijk, mits in dat geval spuitpoeders worden gebruikt.Niet mengen met oliehoudende preparaten.

Aardbei

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (Podosphaera Aphanis) 0,4% Vóór en ná de oogst. Tijdens de plukperiode niet toepassen in verband met bezoedeling van de vruchten. indien nodig herhalen.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Tomatengalmijt
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphaceae, odium spp)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Rode vruchtziekte 0,8% In het voorjaar als de vruchtdragende scheuten een lengte van 5 - 15 cm hebben. Zonodig een tweede bespuiting uitvoeren vlak vóór de bloei.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (uncinula necator)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Hagelschotziekte 0,6% De eerste bespuiting direkt ná de bloei uitvoeren. Na 2-3 weken nogmaals een bespuiting uitvoeren.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae) 0,4 % Voor en na de oogst spuiten.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae) 0,4 % Voor en na de oogst spuiten.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Hagelschotziekte 0,6% (600 gram per 100 L/water, voor de bloei)0,4% (400 gram per 100 L/water, na de bloei) 2 toepassingen per 12 maanden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bewaarschurft (Venturia inaequalis) 0,6% (600 gram per 100 L/water 2 toepassingen per 12 maanden
Bewaarschurft (Venturia pirina) 0,6% (600 gram per 100 L/water 2 toepassingen per 12 maanden
Echte meeldauw (podosphaera leucotricha) 0,25%-0,4% (250-400 gram per 100 L/water) 2 toepassingen per 12 maanden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (oidium en sphaerotheca spp)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Hagelschotziekte Vóór de bloei: 0,6%. Tijdens en ná de bloei: 0,4%. De eerste bespuiting vóór de bloei uitvoeren. Ná de bloei de bespuiting herhalen.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae) 0,4 % Voor en na de oogst spuiten.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphe cichoracearum)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphaceae, odium spp)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Tomatengalmijt
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphe graminis) 5,0 kg/ha 3 toepassingen per 12 maanden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphaceae, odium spp)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphe graminis) 5 kg/ha. Bij voorkeur 0,1 liter uitvloeier toevoegen. De eerste bespuiting moet worden uitgevoerd als het laatste blad is gevormd, vlak voor het in de aar komen van het gewas. Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk effect zijn twee bespuitingen nodig. De tweede bespuiting ongeveer 10 dagen later, als het gewas volledig in de aar staat tot uiterlijk vlak vóór de bloei.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphe graminis) 5 kg/ha. Bij voorkeur 0,1 liter uitvloeier toevoegen. De eerste bespuiting moet worden uitgevoerd als het laatste blad is gevormd, vlak voor het in de aar komen van het gewas. Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk effect zijn twee bespuitingen nodig. De tweede bespuiting ongeveer 10 dagen later, als het gewas volledig in de aar staat tot uiterlijk vlak vóór de bloei.
Productnaam Kumulus® S
Formulering Granulaat of korrel
Werkzame stoffen 80.0 % Zwavel
Remarks

Na een gewas- of ruimtebehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd en er in kassen gedurende 2 uur geventileerd is; werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Kumulus S is een bedekkingsfungicide dat preventief moet worden toegepast. Het verdient de aanbeveling om 's morgens vroeg of 's avonds laat te spuiten doordat spuitzwavel bij hoge temperaturen gewasschade kan geven. Let op Kumulus S kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden.

Daar spuitzwavelpreparaten bij hogere temperaturen kans op schade geven is het gewenst bij warm weer (25°C en hoger) - in de fruitteelt mede in verband met het optreden van zonnebrand op de vruchten - voorzichtig te zijn. Het verdient dan aanbeveling 's morgens vroeg of 's avonds te spuiten. Menging met insekticiden is eventueel mogelijk, mits in dat geval spuitpoeders worden gebruikt.Niet mengen met oliehoudende preparaten.

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (Podosphaera Aphanis) 0,4% Vóór en ná de oogst. Tijdens de plukperiode niet toepassen in verband met bezoedeling van de vruchten. indien nodig herhalen.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Tomatengalmijt
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphaceae, odium spp)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Rode vruchtziekte 0,8% In het voorjaar als de vruchtdragende scheuten een lengte van 5 - 15 cm hebben. Zonodig een tweede bespuiting uitvoeren vlak vóór de bloei.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (uncinula necator)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Hagelschotziekte 0,6% De eerste bespuiting direkt ná de bloei uitvoeren. Na 2-3 weken nogmaals een bespuiting uitvoeren.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae) 0,4 % Voor en na de oogst spuiten.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae) 0,4 % Voor en na de oogst spuiten.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Hagelschotziekte 0,6% (600 gram per 100 L/water, voor de bloei)0,4% (400 gram per 100 L/water, na de bloei) 2 toepassingen per 12 maanden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Bewaarschurft (Venturia inaequalis) 0,6% (600 gram per 100 L/water 2 toepassingen per 12 maanden
Bewaarschurft (Venturia pirina) 0,6% (600 gram per 100 L/water 2 toepassingen per 12 maanden
Echte meeldauw (podosphaera leucotricha) 0,25%-0,4% (250-400 gram per 100 L/water) 2 toepassingen per 12 maanden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (oidium en sphaerotheca spp)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Hagelschotziekte Vóór de bloei: 0,6%. Tijdens en ná de bloei: 0,4%. De eerste bespuiting vóór de bloei uitvoeren. Ná de bloei de bespuiting herhalen.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae) 0,4 % Voor en na de oogst spuiten.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphe cichoracearum)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphaceae, odium spp)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Tomatengalmijt
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphe graminis) 5,0 kg/ha 3 toepassingen per 12 maanden
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphaceae, odium spp)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphe graminis) 5 kg/ha. Bij voorkeur 0,1 liter uitvloeier toevoegen. De eerste bespuiting moet worden uitgevoerd als het laatste blad is gevormd, vlak voor het in de aar komen van het gewas. Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk effect zijn twee bespuitingen nodig. De tweede bespuiting ongeveer 10 dagen later, als het gewas volledig in de aar staat tot uiterlijk vlak vóór de bloei.
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing Number of application
Echte meeldauw (erysiphe graminis) 5 kg/ha. Bij voorkeur 0,1 liter uitvloeier toevoegen. De eerste bespuiting moet worden uitgevoerd als het laatste blad is gevormd, vlak voor het in de aar komen van het gewas. Voor het verkrijgen van een zo goed mogelijk effect zijn twee bespuitingen nodig. De tweede bespuiting ongeveer 10 dagen later, als het gewas volledig in de aar staat tot uiterlijk vlak vóór de bloei.
Etikettekst Etiket Kumulus S
Veiligheidsinformatieblad VIB Kumulus S
 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top