BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Enervin® SC - krachtige partner tegen phytophthora

Het fungicide Enervin SC werkt op basis van de bekende werkzame stof Initium. De chemische naam van dit fungicide betreft ametoctradin. Enervin SC is onder andere toegelaten in de aardappelteelt tegen Phytophthora infestans en in de teelt van prei tegen Phytophthora porri. Het fungicide kenmerkt zich door zijn krachtige preventieve werking en snelle regenvastheid. Bovendien komt de werkzame stof uit een unieke chemische groep en is daarmee een interessante partner voor een robuust fungicide schema. Enervin SC is een vloeibaar product dat zich gemakkelijk laten mengen in een mix met andere fungiciden, insecticiden, herbiciden en bladmeststoffen.

Voordelen

  • Krachtige preventieve werking
  • Uniek aangrijppunt in de schimmel
  • Uitstekend mengbaar met andere fungiciden, insecticiden en herbiciden
  • Snel regenvast door vlotte opname in de waslaag
  • Gunstig milieuprofiel en daarmee geschikt voor “Planet Proof”

Details

Productnaam Enervin® SC
Formulering Suspensie concentraat
Werkzame stoffen 200 g/l Ametoctradin

Aardappelen

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Aardappelziekte
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Valse meeldauw (plasmopara viticola)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Papiervlekkenziekte (phytophthora porri)
Productnaam Enervin® SC
Formulering Suspensie concentraat
Werkzame stoffen 200 g/l Ametoctradin
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Aardappelziekte
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Valse meeldauw (plasmopara viticola)
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Papiervlekkenziekte (phytophthora porri)
Etikettekst Etiket Enervin SC
Veiligheidsinformatieblad VIB Enervin SC
 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Waarom Enervin® SC?

De werking van Enervin SC

Enervin SC grijpt in op de energie huishouding van de ziekteverwekker. Het fungicide voorkomt de vorming, verspreiding en kieming van zoösporen. Tevens voorkomt het de kieming van sporangiën.

Het advies met Enervin SC

Het fungicide Enervin SC mag maximaal 5 keer worden ingezet in aardappelen met een maximale dosering van 1,2 l/ha. Enervin SC wordt geadviseerd altijd in combinatie toe te passen met een andere toegelaten phytophthora middel.

Nieuw phytophthora middel in aardappelen

Top