BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Frontier® Optima

Herbicide

Frontier Optima is een bodemherbicide dat voornamelijk via het coleoptiel van de grassen wordt opgenomen op het ogenblik dat het kiemplantje door de bovenste laag van de bodem dringt.

Voordelen

  • Zeer effectief tegen nakiemers van grassen en breedbladige onkruiden
  • Goede duurwerking op nakiemers
  • Ook werkzaam op humusrijke gronden
  • Relatief weinig vocht nodig
  • Mengbaar met veel contactherbiciden

Frontier Optima is een zekerheidje

De werking van Frontier Optima is sterk afhankelijk van de dosering. Een te lage dosering heeft direct een negatief effect op de werking. Jarenlang onderzoek én praktijkervaring maken dit zo duidelijk als wat. In de praktijk blijkt keer op keer dat de beste resultaten worden bereikt als het bodemherbicide op basis van dimethenamide-P, direct na zaai van de maïs wordt ingezet. Mocht het nodig zijn, dan kan de teler na opkomst altijd nog met een contactherbicide corrigeren. Kiest de teler ervoor om onkruid in maïs alleen na opkomst van de maïs uit te voeren, dan is het 2 tot 3 blad stadium van de maïs het meest geschikte moment. Het is dan van groot belang om Frontier Optima voldoende hoog te doseren om zo de andere middelen in de mix maximaal te ondersteunen en na-kiemende onkruiden geen kans te geven.

Algemene informatie

Productnaam Frontier® Optima
Formulering emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 64% % dimethenamid-P
Etikettekst Etiket Frontier Optima
Veiligheidsinformatieblad VIB Frontier Optima

Lang nawerkend bodemherbicide met nauwelijks contactwerking dat wordt opgenomen door de wortels (bij grassen ook het coleoptiel) van het onkruid als het kiemplantje door de bovenste laag van de bodem groeit.

Om in het water levende organismenen niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Met Frontier Optima behandelde zonnebloemen mogen niet voor humane of dierlijke consumptie worden aangewend.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Knolcyperus 1,4 l/ha Voor opkomst van het gewas
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Top