BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

Frontier® Optima

Herbicide

Frontier Optima is een bodemherbicide dat voornamelijk via het coleoptiel van de grassen wordt opgenomen op het ogenblik dat het kiemplantje door de bovenste laag van de bodem dringt.

Voordelen

  • Zeer effectief tegen nakiemers van grassen en breedbladige onkruiden
  • Goede duurwerking op nakiemers
  • Ook werkzaam op humusrijke gronden
  • Relatief weinig vocht nodig
  • Mengbaar met veel contactherbiciden

Algemene informatie

Productnaam Frontier® Optima
Formulering emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 64% % dimethenamid-P
Etikettekst Etiket Frontier Optima
Veiligheidsinformatieblad VIB Frontier Optima

Lang nawerkend bodemherbicide met nauwelijks contactwerking dat wordt opgenomen door de wortels (bij grassen ook het coleoptiel) van het onkruid als het kiemplantje door de bovenste laag van de bodem groeit.

Om in het water levende organismenen niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Met Frontier Optima behandelde zonnebloemen mogen niet voor humane of dierlijke consumptie worden aangewend.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Grasachtige onkruiden 0,9 l/ha Na opkomst van het gewas
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Knolcyperus 1,4 l/ha Voor opkomst van het gewas
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Grasachtige onkruiden 0,9 l/ha Na opkomst van het gewas
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Grasachtige onkruiden 1,4 l/ha Voor opkomst van het gewas
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Grasachtige onkruiden 0,3 l/ha Na opkomst van het gewas
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Grasachtige onkruiden 0,8 - 1,4 l/ha Voor opkomst van het gewas
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Grasachtige onkruiden 1,4 l/ha Na opkomst van het gewas
Top