BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Butisan® S

Herbicide

Butisan S is een breed werkend bodemherbicide op basis van de werkzame stof metazachloor.

Het product is geformuleerd als suspencie concentraat (SC). Butisan S is een herbicide dat zijn beste werking heeft als het wordt toegepast op een gesloten, fijnkruimelige en vochtige grond. Het middel wordt via de bodem door de wortels van de onkruiden opgenomen.

Voordelen

  • Breed werkende bodemherbicide
  • Uitstekende duurwerking
  • Geen contactwerking op bovenstaande onkruiden

Algemene informatie

Productnaam Butisan® S
Formulering suspensie concentraat
Werkzame stoffen 500.0 g/l metazachloor
Etikettekst Etiket Butisan S
Veiligheidsinformatieblad VIB Butisan S

Breedwerkend bodemherbicide zonder contactwerking dat via de wortel wordt opgenomen, ook triazineresistente onkruiden zijn gevoelig.

Het is verboden dit middel in grondwaterbeschermingsgebieden, als aangewezen op basis van de wet milieubeheer, daaronder niet begrepen de gebieden waarbinnen uitsluitend fysische bodemaantastingen zoals grondboringen zijn verboden, te gebruiken.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van 90% driftreducerende doppen in een strook van 14 meter langs deze watergang.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 1,0 - 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Top