BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Basagran®

Herbicide

Onkruidbestrijdingsmiddel met breed etiket

Basagran is door zijn brede etiket van grote waarde. Het is een contactherbicide dat een groot aantal tweezaadlobbige onkruiden effectief bestrijdt. Doordat het niet werkt tegen grasachtige onkruiden kan Basagran goed worden gebruikt in granen en grassen.

Voordelen

  • Effectief tegen tweezaadlobbige onkruiden
  • Breed etiket, toegelaten in veel gewassen

Hoe werkt Basagran?

De werkzame stof bentazon verstoort bij de onkruiden de fotosynthese en is vrijwel alleen werkzaam in de groene delen van de plant. Groeizaam weer en zonnige omstandigheden verbeteren de werking. De onkruiden moeten klein zijn en het gewas droog. Het toevoegen van een hulpstof (bijv. Promotor) kan de werking nog verder verbeteren.

Aandachtspunt

Ga zorgvuldig om met gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit milieuoogpunt (bentazon in oppervlaktewater en grondwater) bij voorkeur niet meer dan 1.000 gram bentazon per hectare per jaar toepassen.

Bonen en erwten

Bonen zijn gevoeliger voor Basagran dan erwten. Basagran mag in bonen en in erwten 2x per jaar worden toegepast. De exacte dosering is verschillend voor diverse bonen en erwten. Lees daarom zorgvuldig het etiket. Het is niet toegestaan om Basagran tussen 1 oktober en 1 maart toe te passen.

Algemene informatie

Productnaam Basagran®
Formulering Met water mengbaar concentraat
Werkzame stoffen 480.0 g/l bentazon
Etikettekst Etiket Basagran
Veiligheidsinformatieblad VIB Basagran

Basagran is een bladherbicide met contactwerking tegen veel verschillende eenjarige dicotyle onkruiden.

Het is niet toegestaan Basagran na 1 oktober toe te passen.

Spuit over een droog gewas. Temperaturen boven 12°C alsmede voldoende zonlicht bevorderen de werking. Regen gedurende de eerste uren na de toepassing vermindert de werking. Onderzaai van gras, klaver en luzerne is mogelijk, zowel voor als na de toepassing van Basagran. Zodra klaver gekiemd is, moet echter worden gewacht met spuiten tot de plantjes zich tenminste in het twee bladstadium bevinden. Onderzaai van karwij is echter niet mogelijk bij toepassing van Basagran.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 0,3 - 0,5 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 0,3 - 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 1,0 - 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 0,3-2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 1,0-2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 1,0-2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 1,5-2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 0,3 - 0,5 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 0,3 - 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 0,75 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 0,75 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 0,5 - 1,5 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 0,5 - 1,5 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 1,0-2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 1,0 - 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 0,5 l/ha
Top