BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

1,4SIGHT® - Laat ze in rust

Groeiregulator

Kiemrustverlenger

Het product 1,4SIGHT sluit het beste aan bij de wensen van de aardappelteler. Want 1,4SIGHT is geen kiemremmer maar een kiemrustverlenger! Het aangrijpingspunt van 1,4SIGHT ligt vroeg in het kiemproces. Het is hiermee een uniek product. De meeste interne processen die voorafgaan aan het uitgroeien van de kiem komen daardoor niet op gang.

Voordelen

  • Uitstekende kiemregulator
  • Minimale bewaarverliezen
  • Behoud hardheid en smaak
  • Minder drukplekken, ventilatie-uren en koelkosten
  • Geen schilbrand

Let op

23 augustus 2019

Het gebruik van 1,4SIGHT in de rassen Mozart en Melody is geheel voor eigen risico van de teler. In het bewaarseizoen 2018/2019 hebben knollen van deze rassen vaatbundelverkleuring vertoond. Deze vaatbundelverkleuring is in voorgaande jaren nooit waargenomen bij kiemregulatie met 1,4SIGHT. De symptomen zijn tot op heden onverklaarbaar en daarom wordt het toepassen van 1,4SIGHT in de rassen Mozart en Melody ontraden .

Toepassing

De kiemrustverlenger 1,4SIGHT kan al enkele dagen na inschuren worden toegepast, mits de aardappel droog is. Het middel dient met vernevelapparatuur in gasfase te worden gebracht. De toepassing kan met een interval van 5-6 weken worden herhaald. De dosering is 20 ml/ton per toepassing. Het advies is om de bewaring 48 uur gesloten te houden met geregeld interne ventilatie.

Werkzame stof

De werkzame stof (1,4DiMethylNaphtalene) komt van nature al voor in de aardappel en is belangrijk bij de kiemrustfase. Door deze stof op niveau te houden, wordt voorkomen dat het kiemproces in de aardappel op gang komt.

Video's 1,4SIGHT

9 tips voor een geslaagde bewaring met 1,4SIGHT

1. In gasfase toepassen

2. Starten als de aardappelen droog zijn

3. Van buitenaf toepassen in bewaring

4. Minimaal 5°C in bewaring en koelgang

5. Tijdens toepassen rustig intern ventileren

6. Na toepassingen 2 tot 3 keer per dag kort intern ventileren

7. Bewaring 48 uur gesloten houden

8. Bewaring minimaal 40 % gevuld met aardappelen

9. Voorkom overmatig ventileren na toepassen

Algemene informatie

Productnaam 1,4SIGHT®
Formulering heet vernevelbaar concentraat
Werkzame stoffen 98 % dimethylnaftaleen
Etikettekst Etiket 1,4SIGHT
Veiligheidsinformatieblad VIB 1,4SIGHT

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Kiemrustverlenging 20 ml / 1000 kg
Top