BASF Agricultural Solutions | NL

landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

1,4SIGHT®

Groeiregulator

Kiemrustverlenger

Het nieuw toegelaten product 1,4SIGHT sluit het beste aan bij de wensen van de aardappelteler. Want 1,4SIGHT is geen kiemremmer maar een kiemrustverlenger! Het aangrijpingspunt van 1,4SIGHT ligt vroeg in het kiemproces. Het is hiermee een uniek product. De meeste interne processen die voorafgaan aan het uitgroeien van de kiem komen daardoor niet op gang.

Voordelen

  • Uitstekende kiemregulator
  • Minimale bewaarverliezen
  • Behoud hardheid en smaak
  • Minder drukplekken, ventilatie-uren en koelkosten
  • Geen schilbrand

Afwijkingen in aardappelbewaring

19 maart 2019 - Ondanks dat 1,4SIGHT in de afgelopen jaren veelvuldig is ingezet zonder enig probleem, worden momenteel onverklaarbare knolafwijkingen geconstateerd in een gering aantal bewaarcellen waar het product is ingezet. Deze afwijkingen zien we momenteel met name in één bepaald aardappelras, te weten Mozart.

Zowel in eigen onderzoek, onderzoek bij derden, als in de praktijk zijn deze knolafwijkingen in het ras Mozart niet eerder waargenomen.

Het onderzoek naar de oorzaak dan wel oorzaken loopt nog en wij hopen dat dit onderzoek naar de oorzaak dan wel oorzaken zo snel mogelijk kan worden afgerond.

Hangende dit onderzoek adviseren wij tot nader order geen 1,4 SIGHT toe te passen in het ras Mozart.

Bij vragen naar aanleiding van dit bericht, kunt u zich wenden tot uw GBM leverancier of uw contactpersoon binnen BASF.

Toepassing

De kiemrustverlenger 1,4SIGHT kan al enkele dagen na inschuren worden toegepast, mits de aardappel droog is. Het middel dient met vernevelapparatuur in gasfase te worden gebracht. De toepassing kan met een interval van 5-6 weken worden herhaald. De dosering is 20 ml/ton per toepassing. Het advies is om de bewaring 48 uur gesloten te houden met geregeld interne ventilatie.

Werkzame stof

De werkzame stof (1,4DiMethylNaphtalene) komt van nature al voor in de aardappel en is belangrijk bij de kiemrustfase. Door deze stof op niveau te houden, wordt voorkomen dat het kiemproces in de aardappel op gang komt.

Video's 1,4SIGHT

9 tips voor een geslaagde bewaring met 1,4SIGHT

1. In gasfase toepassen

2. Starten als de aardappelen droog zijn

3. Van buitenaf toepassen in bewaring

4. Minimaal 5°C in bewaring en koelgang

5. Tijdens toepassen rustig intern ventileren

6. Na toepassingen 2 tot 3 keer per dag kort intern ventileren

7. Bewaring 48 uur gesloten houden

8. Bewaring minimaal 40 % gevuld met aardappelen

9. Voorkom overmatig ventileren na toepassen

Algemene informatie

Productnaam 1,4SIGHT®
Formulering heet vernevelbaar concentraat
Werkzame stoffen 98 % dimethylnaftaleen
Etikettekst Etiket 1,4SIGHT
Veiligheidsinformatieblad VIB 1,4SIGHT

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Kiemrustverlenging 20 ml / 1000 kg
Top