Landschap

KISS (Keep It Simple Systeem)


Niet zomaar een spuitschema

BASF zet met KISS de nieuwe norm voor schimmelbestrijding in appels en peren. Het Keep It Simple Systeem combineert de meest krachtige werkzame stoffen in Faban, Sercadis en Delan Pro, en blokkeert daarmee de ingroei van de schurftschimmel. Geen enkel spuitschema geeft zoveel bescherming en rust als KISS van BASF.

BASF introduceerde in 2017 drie nieuwe fungiciden voor de fruitteelt. Om de kracht van de afzonderlijke middelen maximaal te benutten, heeft BASF vanuit de ‘Keep it Simple’ gedachte nu een bedrijfszeker spuitschema ontwikkeld, waarin het fruit afwisselend met Faban en de combinatie van Sercadis en Delan Pro wordt behandeld.

De belangrijkste eigenschap van dit nieuwe KISS-schema is dat de fruitteler nauwelijks nog voor verrassingen komt te staan. Iedereen kent wel een voorbeeld van een perceel waar, ondanks een ogenschijnlijk sluitend schema, toch een schurft infectie plaatsvond. En elke fruitteler heeft wel eens langer moeten wachten dan hem lief was met een vervolgbespuiting vanwege de weersomstandigheden. Met KISS ben je beter gewapend tegen dit soort risico’s.

Uniek door zijn Co-Crystal formulering.

3x sterk op fruitschimmels

De kracht van chemie en de natuur

Sterke combinatie

In het KISS-schema is een hoofdrol weggelegd voor het middel Faban. Faban bevat pyrimethanil en dithianon, alleen is het geformuleerd in een speciale Co-Crystal formulering. Na een bespuiting met Faban is eenderde van de pyrimethanil direct beschikbaar om te voorkomen dat de schimmel het weefsel ingroeit.

Ook heeft de pyrimethanil een curatieve werking op de jongste vormen van een schurftinfectie. Maar hét sterke punt is dat de resterende 67% van de pyrimethanil daarna langzaam vrijkomt uit een speciale kristalstructuur. Hetzelfde geldt voor 100% van de dithianon. Een betere preventieve bescherming kun je je niet wensen. Met Faban hoeft een teler zich evenmin druk te maken als een sporengolf wat langer duurt of als er ‘nakiemers’ zijn. Er is immers een permanent hoge concentratie pyrimethanil beschikbaar in de kwetsbare periode van groene knop tot en met de vruchtzetting.

Faban heeft in het KISS-schema een wisselpartner nodig. De combinatie van Sercadis met Delan Pro is daar geknipt voor. Sercadis is niet alleen sterk op schurft maar ook op meeldauw en Stempylium. Bovendien heeft Xemium, de actieve stof uit Sercadis, een unieke eigenschap. Het neemt verschillende structuren aan waardoor het zowel waterige als vetachtige weefsellagen snel kan passeren. Na een bespuiting met Sercadis vormt het middel een soort kristalsplinters die zich hechten aan de waslaag. Door dauw en regen komt steeds een deel van de actieve stof beschikbaar en wordt deze ook herverdeeld over het blad en de vrucht.

Gebruiksvriendelijk & regenvast

Alle drie de middelen worden geleverd in een zeer gebruiksvriendelijke vloeibare formulering met praktische doseringen. Daarnaast hebben ze een uitzonderlijk goede regenvastheid.

Top