Onbeteeld terrein

Wat wordt verstaan onder onbeteelde terreinen? Hieronder verstaan we bijvoorbeeld de plekken onder hekwerken, bij hagen, afrasteringen en op andere plaatsen waar niet geteeld wordt. Dit kan tijdelijk of permanent onbeteeld terrein zijn.

Permanent onbeteelde terreinen worden in Nederland onderverdeeld naar de volgende categorien; gesloten verharding, half open verharding open verharding en onverhard terrein.

Gesloten verharding betreft verharding zonder voegen zoals asfalt of beton. Half open verharding zijn elementverhardingen met voegen zoals trottoirtegels, straatstenen of ZOAB. Open verharding bevat gestort of waterdoorlatend materiaal zoals grint, schelpen of grasbetontegels.

Voornamelijk herbiciden worden gebruikt op onbeteelde terreinen. Denk aan fabrieksterreinen, opslagplaatsen, los- en laadplaatsen waar plantengroei ongewenst is. BASF probeert voor dit segment ook middelen te ontwikkelen die gebruikt mogen worden.

Heeft u een vraag over een product of advies nodig bij het kiezen van een geschikt product? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Top