Granen

Granen zijn een van de belangrijkste landbouwgewassen in Nederland. Ziekten, plagen en onkruiden bieden grote uitdagingen voor boeren.

Uitdagingen voor de teelt van granen

Bescherming tegen schimmelziekten

Het beschermen van graangewassen tegen schimmelziekten is een fundamentele uitdaging voor de boer. Zeker in jaren met hoge ziektedruk. Temeer daar verschillende schimmelziekten tegelijkertijd voorkomen. Het vinden van het juiste spuitmoment tijdens lastige weersomstandigheden kunnen het extra lastig maken. Onder stressvolle omstandigheden zoals droogte speelt ook de vitaliteit van het gewas een rol. Allemaal aspecten die moeten worden overwogen in de keuze van de juiste fungiciden.

Bescherming tegen opgenomen graan

Graangewassen hebben stabiliteit nodig totdat ze worden geoogst. Groeiregulatoren zorgen hiervoor en voorkomen het legeren (omvallen) van de graanplanten door de wind. Ze moeten onder alle weersomstandigheden toegepast kunnen worden om een kort, uniform graangewas te verkrijgen. Door groeiregulatoren toe te passen, zorgt de boer ervoor dat het graangewas de verschillende weeromstandigheden kan overleven en een optimale kwaliteit graan kan leveren.

Bescherming tegen onkruiden

Elk jaar moeten boeren opnieuw beslissen over de juiste strategie voor het gebruik van herbiciden. Kan er in het najaar nog een onkruidbestrijding uitgevoerd worden, of moet dit nog in het voorjaar. Welke onkruiden komen er voor op mijn perceel. Afhankelijk van zaaitijdstip, weersomstandigheden, bodemgesteldheid en het onkruidassortiment moet door de boer, de juiste middelen keuze gemaakt worden om het graangewas vrij te houden van onkruid.

Heeft u een vraag over een product of advies nodig bij het kiezen van een geschikt product? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Top