Cultuurgrasland

Nederland kent in totaal bijna 1,8 miljoen ha landbouwgrond. De helft daarvan is in gebruik als cultuurgrasland voor het weiden van vee of voor de productie van veevoer.

Efficiƫnt graslandbeheer zorgt voor een optimale opbrengst en voederwaarde. Hiermee kan direct gestuurd worden op de kostprijs van het rantsoen en daarmee van melk en of vlees.

Productenpakket

Omdat onkruiden naast opbrengstderving ook voor voederwaarde vermindering zorgen is een goede onkruidbestrijding essentieel. Tot slot kunnen insecten als emelten en engerlingen ook flinke schade veroorzaken.

Op deze website beschrijven we een aantal belangrijke ziekten, plagen en teeltmaatregelen. Uiteraard biedt BASF ook een aantal oplossingen. Voor een advies op maat raadpleegt u de technische voorlichter van uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.

Heeft u een vraag over een product of advies nodig bij het kiezen van een geschikt product? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Top