BASF Agricultural Solutions | NL

BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

Cultuurgrasland

Nederland kent in totaal bijna 1,8 miljoen ha landbouwgrond. De helft daarvan is in gebruik als cultuurgrasland voor het weiden van vee of voor de productie van veevoer.

Efficiënt graslandbeheer zorgt voor een optimale opbrengst en voederwaarde. Hiermee kan direct gestuurd worden op de kostprijs van het rantsoen en daarmee van melk en of vlees. Omdat onkruiden naast opbrengstderving ook voor voederwaarde vermindering zorgen is een goede onkruidbestrijding essentieel. Tot slot kunnen insecten als emelten en engerlingen ook flinke schade veroorzaken.

Top