Boomkwekerij

Groen is leven, een slogan waarmee de Nederlandse boomkwekerijsector al jaren naar buiten treedt.

Ontwikkelingen boomkwekerij

Nederland neemt al vele jaren de leidende positie in op de wereldmarkt voor wat betreft de afzet van boomkwekerijproducten. Er wordt geexporteerd naar meer dan 65 landen in vrijwel alle delen van de wereld.

Het totaal areaal boomkwekerijgewassen en vaste planten bedraagt momenteel ongeveer 17.000 ha. Door de schaalvergroting van de afgelopen jaren is het aantal bedrijven naar om en nabij 3.000 gedaald.

Er wordt een grote diversiteit aan verschillende boomkwekerijgewassen geteeld in Nederland. Deze worden onderverdeeld in o.a. de volgende segmenten; laanbomen, klimplanten, rozen, coniferen, sierheesters, kerstbomen, heide soorten, bos & haagplantsoen en vruchtbomen & struiken.

Boomkwekerijgewassen worden in veel verschillende gebieden geteeld. Laanbomen is met 4.500 ha een belangrijk segment. Nederland telt drie belangrijke laanboomcentra; twee in de provincie Brabant en één in de provincie Gelderland rond Opheusden. Boskoop is een belangrijk gebied voor de teelt in pot of vollegrond van sierheesters en coniferen. Zundert is al jaren het gebied voor de teelt van bos & haagplantsoen en het Noord-Limburgse Lottum staat bekend om te teelt van rozen.

Ook voor deze belangrijke sierteeltgewassen vindt onderzoek plaats om producten te ontwikkelen die ervoor zorgen dat Nederland zijn leidende positie kan behouden.

Heeft u een vraag over een product of advies nodig bij het kiezen van een geschikt product? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Top