Bieten

In Nederland worden voornamelijk suikerbieten geteeld. Nederland kent een areaalomvang van circa 85.000 hectare suikerbieten. Hiermee neemt deze teelt een belangrijke positie in op het akkerbouwbedrijf. Nederland staat in de top 3 van Europese landen als het gaat om de gemiddelde suikeropbrengst per hectare. BASF draagt hierin bij door het leveren van kennis en innovatieve producten.

Productenpakket

BASF volgt de ontwikkeling van ziekten en plagen binnen de bietenteelt nauwlettend. Uitgebreid onderzoek dient om tot innovatieve producten en teeltoplossingen te komen voor de bietenteelt.

Op deze website komen de belangrijkste bladschimmels, onkruidbestrijding en bestrijding van plagen aan bod. Voor een advies op maat raadpleegt u de technische voorlichter van uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.

Heeft u een vraag over een product of advies nodig bij het kiezen van een geschikt product? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Top