BASF Agricultural Solutions | NL

BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

Bieten

In Nederland worden voornamelijk suikerbieten geteeld. Nederland kent een areaalomvang van circa 85.000 hectare suikerbieten. Hiermee neemt deze teelt een belangrijke positie in op het akkerbouwbedrijf. Nederland staat in de top 3 van Europese landen als het gaat om de gemiddelde suikeropbrengst per hectare. BASF draagt hierin bij door het leveren van kennis en innovatieve producten.

BASF volgt de ontwikkeling van ziekten en plagen nauwlettend. Uitgebreid onderzoek dient om tot innovatieve producten en teeltoplossingen te komen.

Op deze website komen de belangrijkste bladschimmels, onkruidbestrijding en bestrijding van plagen aan bod. Voor een advies op maat raadpleegt u de technische voorlichter van uw leverancier van gewasbeschermingsmiddelen.

Top