BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Wing P: bloembollenbreed bodemherbicide

Wing® P combineert de unieke eigenschappen van twee actieve stoffen; 250 gr/l pendimethalin (de actieve stof in Stomp 400 SC) en 2125.5 gr/l dimethenamide‐P (de actieve stof in Spectrum). De dosering is 3,5 l/ha (dit staat gelijk aan 2 l/ha Stomp 400 SC + 1 l/ha Spectrum). Wing® P is geformuleerd als een EC‐formulering en is daardoor makkelijk oplosbaar. Wing® P heeft een specifiek gele kleur, waardoor spuitapparatuur en trekker enigszins geel kunnen worden.

Pendimethalin....

is het werkzame bestanddeel van Stomp 400SC en behoort tot de groep van dinitroanilines. Opname van pendimethalin gaat bij grassen via de wortels en het coleoptyl. Bij de overige onkruiden wordt de stof opgenomen via de wortels, het hypocotyl, de zaadlobben en soms het blad. Het onkruid gaat kort na het kiemen of bij opkomst dood. Op een aantal onkruiden heeft dit bestanddeel, door de opname via de zaadlobben en het blad, dan ook een contactwerking. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan ereprijs‐soorten en paarse dovenetel. Pendimethalin heeft relatief veel vocht nodig voor een goede werking.

Dimethenamide‐P ...

... is als actieve stof bekend van Spectrum, dat is toegelaten in tulpen. Het is een mole‐cuul uit de groep van de chlooracetamides. Bij grassen wordt de stof bij het kiemen opgenomen door de wortels en het coleoptyl. Bij breedbladige onkruiden gebeurt dit via de wortels en het hypocotyl.

Dit bestanddeel

  • verstoort de celdeling
  • waardoor de groei wordt geblokkeerd
  • en de kiemende onkruiden afsterven.

Toepassing in bloembollen en bloemknollen

Wing® P moet volgens etiket voor opkomst gespoten worden. Hoewel het is toegelaten in alle bloembol‐ en bloemknolgewassen, is niet in al deze gewassen ervaring opgedaan. Het is dan ook niet vanzelfsprekend veilig in al deze gewassen. BASF heeft onderzoek uitgevoerd in gladiolen, hyacinten, irissen, krokussen, lelies, narcissen, tulpen en zantedeschia’s. Hierbij is in gladiolenkralen en bij lelies in met name de schubben, opbrengstderving waargenomen. Advies is om in deze situaties geen Wing® P te gebruiken. In tulpen kan Wing® P invloed hebben op de waslaag en de bladkleur. Dit is bij gebruik van vergelijkbare herbiciden ook bekend. In proeven is vastgesteld dat dit niet ten koste gaat van de opbrengst of kwaliteit van de bol. Het heeft dus geen invloed in de volgteelt of broeierij. Door de lange duurwerking kan Wing® P, toegepast in tulpen of andere voorjaarsbloeiers, effect hebben op de ontwikkeling van gras of groenbemesters die direct na de oogst worden ingezaaid. Dit kan voorkomen worden door een voldoende kerende grondbewerking.

Vocht en werking

Vocht is voor een optimale werking van alle bodemmiddelen een belangrijke factor. Dit geldt ook voor Wing® P. Door op vochtige grond te spuiten wordt de verdeling optimaal waardoor er een `filmpje` met herbicide ontstaat in de toplaag (enkele millimeters) van de bodem. Wing® P wordt goed in de vochtige grond vastgelegd als deze één keer opgedroogd is geweest. Eenmaal vastgelegd in de bovengrond is de werking optimaal als gedurende het seizoen de grond wat vochtig blijft. Als de omstandigheden droog en/of koud worden zal de pendimethalin in de Wing® P werking inleveren. Wel blijft de werkzame stof aanwezig om weer optimaal te werken zodra de grond weer vochtig wordt. Een sterke eigenschap van de dimethenamide‐P component is dat het in verhouding tot vergelijkbare werkzame stoffen, ook nog een goede werking heeft als het wat droger wordt.

Top