BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Regenvastheid Collis

Opzet proef

Voor bollenkwekers is de regenvastheid van een middel zeer belangrijk. Om de goede regenvastheid van Collis te laten zien, is in een proef gekeken naar het effect van beregenen na een bespuiting met Collis®. Dit is vergeleken met de regenvastheid van een standaardmiddel op basis van fluazinam, dat nu niet meer gebruikt mag worden, maar bekend stond om zijn goede regenvastheid. Er is beregend met 25 mm water. Er is 1,5 uur en 7 uur voor de beregening gespoten. Na het opdrogen van het gewas is gekeken hoeveel middel nog op het blad aanwezig was.

Resultaat proef

Bij beregening 7 uur na een bespuiting was er geen verschil in regenvastheid waarneembaar. Bij beregening 1,5 uur na een bespuiting bleek bijna 80% van de werkzame stof van Collis® zich aan het blad te hebben gehecht. Voor het andere middel (op basis van fluazinam) was dit 64%. De resultaten van deze proef maken dus duidelijk dat Collis® snel en goed regenvast is.

Proeflocatie: Proeftuin Zwaagdijk, Cultivar: White Dream

Grondvuur: ook bij lage temperaturen

Grondvuur kan in de teelt van tulpen een probleem zijn. Grondvuur ontstaat vooral via opslag uit achtergebleven bollen of vanuit gewasresten. De botrytis-schimmel (Botrytis tulipae) overwintert in de vorm van sclerotiën, waaruit in het vroege voorjaar mycelium ontstaat dat in staat is om de jonge spruiten aan te tasten. Dit betekent dat de schimmel ook bij lage temperaturen actief is. Vuur wordt in de praktijk preventief bestreden door wekelijks een bespuiting uit te voeren. Hiervoor kan Collis® ingezet worden. Collis® is door zijn goede preventieve werking op de botrytis-schimmel zeer geschikt om het gewas vrij van vuur te houden. Bovendien is het zacht voor het gewas, hetgeen met name in het voorjaar van belang is.

Collis

Zeer sterk preventief, ook tijdens voorjaar Zowel in proeven als uit praktijkervaringen is gebleken dat Collis® preventief gespoten een zeer sterk middel tegen vuur is. De moeilijkste periode om vuur in tulpen te bestrijden is de maand april. Er kan dan nog regelmatig nachtvorst voorkomen en op het moment dat de tulpen volop bloeien is het moeilijk om het blad onderin het gewas goed te raken. Hoewel Collis® ook een sterke werking heeft op grondvuur en vuurstelen, profiteert met name het gewas in deze groeizame periode van zowel de preventieve werking van Collis® als van de zachtheid voor het gewas. Collis® is snel na de bespuiting regenvast. Door de tulpen een aantal maal vóór de bloei met Collis® te bespuiten, wordt een lange duurwerking in de plant opgebouwd.

De werking van Collis

Collis® is een combinatie van twee werkzame stoffen:

  • 100 g/l kresoxim-methyl en
  • 200 g/l Boscalid

Doordat het een vloeibaar middel is, is het makkelijk te spuiten. Boscalid komt uit de groep van de SDHI's. Het bindt zich in de schimmel aan een enzym, waardoor de botrytis- schimmel niet in staat is om essentiële celcomponenten aan te maken, zoals proteïne en membranen. Boscalid verspreidt zich lokaal-systemisch dóór het blad. Kresoxim-methyl behoort tot de chemische groep van strobulirines. Na een bespuiting blijft deze stof in kleine depots op het gewas achter. Vanuit deze stofdepots vindt verspreiding over het blad plaats door middel van diffussie. Via huidmondjes en de intercellulaire ruimtes komt deze werkzame stof in het blad terecht.

Toelating

Collis® is onder meer toegelaten als gewasbespuiting in de teelt van bloembol- en bloemknolgewassen en in de teelt van snijbloemen. Daarnaast heeft Collis ook nog een toelating als boldompeling in de teelt van gladiolen.

Product stewardship

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Collis® is een geregistreerd handelsmerk van BASF

Top