BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Collis dompelen tegen droogrot in gladiolen

Droogrot (Stromatinia gladioli) is een schimmelziekte waar elke gladiolenteler mee te maken heeft. De schimmel overleeft in de grond in de vorm van sclerotiën die meer dan 25 jaar aanwezig kunnen blijven. Droogrot wordt verspreid door aangetast plantmateriaal, maar ook door het verslepen van grond. Percelen waarop nog nooit gladiolen hebben gestaan kunnen dus evengoed besmet raken met de droogrotschimmel.

Conclusie

Er zal altijd een droogrotbestrijding vóór het planten van gladiolen uitgevoerd moeten worden. Collis® is een uitermate geschikt middel om d.m.v. een dompelbehandeling de gladiolen te beschermen tegen droogrot.

Collis

Collis® bevat twee actieve stoffen:

  • 200 g/l boscalid en
  • 100 g/l kresoxim-methyl.

Boscalid behoort tot de chemische groep van carboxyaniliden en kresoxim-methyl tot de strobilurinen. Collis® is geformuleerd als een suspensieconcentraat (SC).

Het product lost goed op in water en is daardoor zeer geschikt om te gebruiken in het dompelbad. Collis® is o.a. toegelaten in bloembollen en bolbloemen.

Droogrot

Droogrot (Stromatinia gladioli) is in Nederland een van de meest algemeen voorkomende schimmelziekte in gladiolen. De schimmel overleeft in de grond in de vorm van sclerotiën die meer dan 25 jaar aanwezig kunnen blijven. Verspreiding van droogrot vindt vooral plaats door licht aangetast plantmateriaal en door machines e.d. Als op een perceel eenmaal gladiolen hebben gestaan, dan is het vrijwel zeker dat de grond niet meer droogrot vrij is. Droogrot kan ook verspreid worden door het verplaatsen of verslepen van grond. In een gebied waar gladiolen geteeld worden is het daarom nooit met 100 % zekerheid te zeggen of een perceel vrij is van droogrot. Dit geldt dus ook voor percelen waar nog nooit gladiolen hebben gestaan.

Als door droogrot aangetast plantmateriaal wordt gebruikt, groeit de schimmel vanuit de zieke knol naar de omliggende gezonde planten. Op deze manier ontstaan er zogenaamde haarden met droogrotaantasting. Bij een besmetting vanuit de grond kan droogrot de wortels, de knol en de ondergrondse stengeldelen aantasten.

Bij een droogrotaantasting zijn, vooral op de ondergrondse delen van de buitenste schedebladeren, de voor droogrot typische kleine zwarte sclerotiën (0,1 – 0,3 mm) te zien. Onder bepaalde omstandig- heden kunnen deze sclerotiën ook op de wortels gevonden worden. In de praktijk wordt droogrot aantasting nogal eens verward met Rhizoctonia solani aantasting. Let hierop.

Toepassing

Voor een gezonde teelt is het van belang om uit te gaan van droogrot vrij plantmateriaal en niet besmette grond. Zeker voor de kralenteelt is het van belang, dat op het perceel nog nooit gladiolen hebben gestaan. Omdat nooit met net 100% zekerheid is te zeggen of een partij, of perceel vrij is van droogrot, dient vóór het planten altijd een chemische bestrijding uitgevoerd te worden. Collis® is het meest effectieve middel om uw knollen te beschermen tegen droogrot.

Product stewardship

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl. Ga na welke maatregelen u kunt treffen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken.

Collis® en Sportak® EW zijn geregistreerde handelsmerken van BASF

Top