BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Vizura®

Stikstof management

Stikstofstabilisator voor drijfmest

Vizura is een stikstofstabilisator die de stikstofefficiëntie van drijfmest verhoogt. Het is een innovatief product voor verbetering van de stikstofbalans en verhoging van de gewas opbrengst. De door BASF ontwikkelde werkzame stof DMPP vormt de basis van Vizura.

Voordelen

  • Stabilisatie van ammoniumstikstof (NH4+) in de bodem gedurende meerdere weken;
  • Verbetering van groei en ontwikkeling van het gewas dankzij een langere beschikbaarheid van ammoniumstikstof;
  • Aanzienlijke stijging van opbrengst en kwaliteit;
  • Minder uitspoeling van nitraat naar grondwater;
  • Praktische toepassing: laagste dosering van 2 liter per ha.

Algemene informatie

Productnaam Vizura®
Formulering Stikstof-stabilisator
Werkzame stoffen DMPP
Etikettekst Etiket Vizura
Veiligheidsinformatieblad VIB Vizura

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Stikstof stabilisator
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Stikstof management
Stikstof stabilisator
Top