BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

Verismo®

Insecticide

Nieuw insecticide tegen rupsen

Met Verismo is er een nieuw insecticide beschikbaar gekomen voor sier- en groentegewassen onder glas. De actieve stof is metaflumizone (240 g/), welke behoort tot de chemische groep van semicarbazones. Het middel heeft een sterke werking tegen rupsen.

Voordelen

  • Zeer breed toegelaten onder glas
  • Sterke werking tegen rupsen
  • Uniek werkingsmechanisme
  • Nevenwerking tegen wantsen
  • Zacht voor het gewas

Uniek werkingsmechanisme

Verismo beschikt over een uniek werkingsmechanisme. Het middel is ingedeeld in een aparte subgroep (IRAC 22B), waar geen andere middelen zijn toegelaten. Verismo heeft zowel een contact- als maagwerking en grijpt na opname in op het zenuwstelsel van het insect.


Toepassing

De dosering is 100 ml per 100L water en maximaal 1 l/ha per toepassing. Afhankelijk van de teelt mag Verismo 2x per jaar of 2x per teelt worden gebruikt.


Geïntegreerd systeem

Over het algemeen is Verismo redelijk goed integreerbaar met natuurlijke vijanden, alleen roofwantsen zijn zeer gevoelig voor de actieve stof. Daarnaast is het belangrijk om hommel/bijenkasten te sluiten voor een toepassing met Verismo en deze 24 uur gesloten te houden tot na de toepassing.

Algemene informatie

Productnaam Verismo®
Formulering Suspensie concentraat
Werkzame stoffen 240 g/l Metaflumizone
Etikettekst Etiket Verismo
Veiligheidsinformatieblad VIB Verismo

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Rupsen 1 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Rupsen 1 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Rupsen 1 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Rupsen 1 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Rupsen 1 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Rupsen 1 L/ha
Top