BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Stroby® WG

Fungicide

Stroby WG is een schimmelbestrijdingsmiddel met een preventieve werking en curatieve werking behorend tot de chemische groep van de strobilurinen. Het middel dient toegepast te worden in een droog gewas.

Voordelen

  • Sterke preventieve werking tegen schurft, meeldauw en zwartvruchtrot

Algemene informatie

Productnaam Stroby® WG
Formulering water dispergeerbaar granulaat
Werkzame stoffen 50 % kresoxim-methyl
Etikettekst Etiket Stroby WG
Veiligheidsinformatieblad VIB Stroby WG

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Echte meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae)
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Echte meeldauw (sphaerotheca macularis) 0,3 kg/ha Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen.
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bewaarschurft (Venturia inaequalis) 0,2 kg/ha
Bewaarschurft (Venturia pirina) 0,2 kg/ha
Echte meeldauw (podosphaera leucotricha) 0,2 kg/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Echte meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae) 0,2 kg/ha Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen.
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Echte meeldauw (Sphaerotheca mors-uvae) 0,2 kg/ha Zodra de eerste aantasting wordt waargenomen.
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bewaarschurft (Venturia inaequalis) 0,2 kg/ha
Bewaarschurft (Venturia pirina) 0,2 kg/ha
Top