BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Spectrum®

Herbicide

Bodemherbicide in tulpen

Spectrum is een bodemherbicide dat voornamelijk via het coleoptiel van de grassen wordt opgenomen op het ogenblik dat het kiemplantje door de bovenste laag van de bodem dringt. Daarnaast wordt Spectrum opgenomen via de wortels van éénjarige grassen en breedbladige onkruiden.

Voordelen

  • Voor een brede basis
  • Bedrijfszeker: bij minder vocht nog goede werking
  • Ook voor opkomst

Algemene informatie

Productnaam Spectrum®
Formulering Emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 720 g/l dimethenamid-P
Etikettekst Etiket Spectrum
Veiligheidsinformatieblad VIB Spectrum

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is toepassing van het middel uitsluitend toegestaan indien gebruikt wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Breedbladigen onkruiden 1,4 l/ha
Top