BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Secompla® Hechter

Hulpstof

Secompla Hechter is nieuw in de bloembollenteelt. Het zorgt voor een betere hechting van de bolontsmettingsmiddelen tijdens de verwerking van de bollen.

Voordelen

  • Uitstekende hechting
  • Anti-stuif werking
  • Beperkt de emissie
  • Goed mengbaar

Algemene informatie

Productnaam Secompla® Hechter
Formulering
Werkzame stoffen
Etikettekst Etiket Secompla Hechter
Veiligheidsinformatieblad VIB Secompla Hechter

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Overigen 1,0% (1,0 L / 100 liter water)
Top