BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Retengo® Plust

Fungicide

Effectief tegen alle bladvlekkenziekten

Retengo Plust is het middel in de strijd tegen de bladvlekkenziekte cercospora, ramularia, meeldauw en roest in suikerbieten. Een bijkomend voordeel is dat het óók effectief is tegen stemphylium. Deze gele vlekkenziekte is een toenemend probleem in de bietenteelt.

Voordelen

  • Meer suiker
  • Vitaal gewas
  • Effectief tegen alle blakvlekkenziekte
  • Ook tegen gele vlekken

Algemene informatie

Productnaam Retengo® Plust
Formulering Suspo-emulsie
Werkzame stoffen 133 g/l pyraclostrobin, 50 g/l epoxiconazool
Etikettekst Etiket Retengo Plust
Veiligheidsinformatieblad VIB Retengo Plust

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van suikerbiet uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75 % driftreducerende spuitdoppen.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Helminthosporium spp) 0,75 - 1,5 l/ha
Oogvlekkenziekte 0,75 - 1,5 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola) 0,5 - 1 l/ha
Echte meeldauw (erysiphe betae) 0,5 - 1 l/ha
Roest 0,5 - 1 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola) 1 l/ha
Echte meeldauw (erysiphe betae) 1 l/ha
Roest 1 l/ha
Stemphylium spp 1 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola)
Echte meeldauw (erysiphe betae)
Roest
Top