BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Nomolt®

Insecticide

Nomolt, het juiste middel in de strijd tegen rupsen.

Dit insecticide uit de chemische groep acylureumverbindingen is een insectengroeiregulator. Nomolt is toegelaten in de bedekte teelt van diverse groenten en sierteeltgewassen. Het middel is met name effectief tegen rupsen, maar heeft ook een werking tegen Sciara en wittevlieg. Doordat het middel werkt als een groeiregulator heeft het een trage aanvangswerking. Herhalen van de toepassing is belangrijk voor een goed effect.

Voordelen

  • Breed inzetbaar tegen met name rupsen
  • Lange nawerking
  • Zacht voor het gewas
  • Onschadelijk voor vele natuurlijke vijanden
  • Correctiemiddel in geintegreerde bestrijding
  • Uitstekend toepasbaar door ruimtebehandeling

Algemene informatie

Productnaam Nomolt®
Formulering suspensie concentraat
Werkzame stoffen 150.0 g/l teflubenzuron
Etikettekst Etiket Nomolt
Veiligheidsinformatieblad VIB Nomolt

Niet toegestaan is gebruik op bloeiende planten. Gebruik is wel toegestaan op bloeiende planten onder glas mits er geen bijen of hommels in de kas worden gebruikt.De toepassing door middel van een vliegtuig is verboden.BeperkingenIn de teelt van boomkwekerijgewassen ter bestrijding van rupsen en mineermot mag niet meer dan 500 ml middel per hectare worden toegepast.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
(Kas)witte vlieg 0,5 L/ha
Kevers (agelastica alni) 0,7 L/ha
Rupsen 0,7 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Trips 1,5 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
(Kas)witte vlieg 0,6 L/ha
Rupsen 1,2 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
(Kas)witte vlieg 0,75 L/ha
Rupsen 1,5 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
(Kas)witte vlieg 0,75 L/ha
Rupsen 1,5 L/ha
Top