BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Nemasys® F

Natuurlijke vijanden

Nemasys F is een biologisch product ter bestrijding van trips, mineervlieg en varenrouwmug (Sciara)

Nemasys F bevat de insecten parasitaire aaltjes van de soort Steinernema feltiae. De insecten parasitaire aaltjes kunnen zowel op het gewas als in de bodem worden toegepast. Onder vochtige omstandigheden sporen de aaltjes de plaag op en dringen deze binnen waardoor deze wordt gedood.

Voordelen

  • Zeer sterke en vitale aaltjes
  • Zeer effectief tegen trips, Sciara en mineervlieg
  • Lange duurwerking van zes weken in bodem
  • Geen resistentieontwikkeling
  • Gaat goed samen met biologie
  • Veilig voor mens en plantmateriaal
  • Eenvoudige voorbereiding voor een behandeling

Nemasys aaltjes

Met Nemasys biedt BASF telers en beheerders van openbaar groen een breed assortiment natuurlijke insectenbestrijders. De Nemasys aaltjes zijn nuttige nematoden die uitstekend ingezet kunnen worden in de strijd tegen schadelijke insecten en slakken. Denk bijvoorbeeld aan plagen als trips, taxuskever, sciara en oevervliegen.

Klik hier voor meer informatie

Algemene informatie

Productnaam Nemasys® F
Formulering
Werkzame stoffen
Etikettekst Etiket Nemasys F
Veiligheidsinformatieblad

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Californische Trips
Mineervlieg
Varenrouwmuggen (sciaridae)
Top