BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Contact

Madex® Top

Insecticide

Madex® Top is een biologisch insecticide op basis van het nieuwe Cydia Pomonella granulosevirus.

Madex Top is zeer selectief en werkt tegen de larven van alle fruitmot populaties. De larve neemt het virus op door schraapvraat tijdens het verplaatsen over de vruchten en bladeren en voor het inboren in de vrucht. Na opname door de fruitmotlarve ontwikkelt het virus zich verder in het insect en doodt de rups.

Voordelen

  • Nieuwste viruspreparaat tegen fruitmot
  • Veilig voor nuttigen
  • Geen residu bij de oogst
  • Ook toegelaten voor de biologische teelt van appels en peren

Meer kennis over het virus

De actieve stof van Madex Top is het Cydia pomonella granulose virus. Het granulose virus bestaat, net als andere virussen, uit een eiwitmantel met daarin een virion (infectieus virusdeeltje). De eiwitmantel beschermd het virus tegen negatieve invloeden van buitenaf. Echter deze eiwitmantel is niet bestand tegen alle omstandigheden. Bij een te lage of te hoge pH breekt de eiwitmantel af en komen de virionen bloot te liggen. De pH van de spuitvloeistof mag niet lager zijn dan 5 en niet hoger dan 8,5

Hoe werkt Madex® Top?

De fruitmot plant zich voort d.m.v. eieren. Wanneer de eerste jonge larven uit de eitjes komen gaan zij op zoek naar voedsel. De larve neemt het virus op door schraapvraat tijdens het verplaatsen over de vruchten en bladeren. In de darmen van de larve heerst een hoge pH. De eiwitmantel van het virus breekt af en het virus verspreidt en vermenigvuldigt zich in de larve. Na 2 tot 4 dagen stopt de larve met vreten en nog voordat de larve zich echt in vrucht kan boren, verteert de larve (snotachtig) en komen er miljoenen nieuwe virussen vrij die weer op zoek gaan naar andere fruitmot larven. Het beste tijdstip voor de toediening van Madex Top is dus net voor de eerste larven uit de eieren komen. Verder is het belangrijk dat het bladoppervlak en de vruchten goed egaal bedekt zijn met Madex Top, zodat de larve zich direct kan voeden en geen spoor van vernieling hoeft te trekken. Oudere larven (ouder dan L3) worden niet direct gedood en kunnen dus nog schade aanrichten voordat zij in een later larvaal stadium toch overlijden. De virusinfectie kan worden overgedragen op de volgende generatie en zo zorgen voor een uitstekende bestrijding van de fruitmotpopulatie.

Madex Top in combinatie met feromoonverwarring RAK 3+4

Feromoonverwarring (RAK 3+4) is een goede basis voor de bestrijding van fruitmot. Ampullen met seksferomoon worden opgehangen in de boomgaard. De mannetjes raken verward en kunnen de vrouwtjes niet meer vinden en zo wordt paring voorkomen. Door het gebruik van feromoonverwarring (RAK 3+4) kan de fruitmotdruk op het perceel dus enorm afnemen. Zo ontstaat er een uitstekende uitgangssituatie voor het gebruik van Madex Top.

Schadedrempels voor het gebruik

Om te weten hoe groot de fruitmotdruk is, moet het schadeniveau van een perceel, in het voorafgaande jaar worden vastgesteld. Dit kan worden gedaan door bij de oogst min 1.000 appels per 2ha te beoordelen. Alle appels van één boom dienen te worden bekeken op de aanwezigheid van “wormstekigheid”. Valappels mogen hierbij niet worden vergeten, dat is vaak een gevolg van wormstekigheid. Bij twijfel dient de vrucht te worden doorgesneden. Om inzicht te krijgen in de populatiegrootte (0,5% schade) kan ook uitgegaan worden van het getoonde schema (zie ook pdf ).

Advies Madex Top

Madex Top kan het beste worden ingezet bij een 1e behandeling met 0,1 l/ha, zodra de eerste larven uit de eieren komen en hierna om de 5 tot 7 dagen herhalen met 0,05 l/ha. Voer een behandeling uit zo lang er larven uit de eieren komen. Deze periode kan het beste met behulp van een fruitmotsimulatiemodel worden vastgesteld. Uit vele proeven blijkt dat het schadeniveau bij percelen behandeld met RAK 3+4 en Madex Top, duidelijk lager ligt dan op percelen waar de fruitmot alleen bestreden wordt met Madex Top. Indien de schade teruggebracht wordt tot minder dan 0,5% aangetaste vruchten per ha, dan kan het daaropvolgende jaar met alleen het gebruik van RAK 3+4 worden volstaan. Er mag dan echter geen infectiebron met een grote populatie fruitmotten op minder dan 150 meter in de buurt aanwezig zijn.

Opslag en bewaring

Madex Top blijft vloeibaar tot -18°C en dient direct, zonder ontdooien te worden toegevoegd aan de spuitvloeistof. Een aangebroken verpakking kan bij + 5°C bewaard worden, zonder dat de kwaliteit van het product afneemt.

Algemene informatie

Productnaam Madex® Top
Formulering Suspensie concentraat
Werkzame stoffen Cydia pomonella granulose virus V15
Etikettekst Etiket Madex Top
Veiligheidsinformatieblad VIB Madex Top

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Fruitmot 0,05 - 0,10 l/ha
Top