BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Limus® CL

Stikstof management

Voorkomt vervluchtiging door optimale bescherming van ureum

Een manier om de stikstofverliezen te beperken, is het toevoegen van het product Limus CL aan vloeibare ureum-bevattende meststoffen. Limus CL is een zogeheten urease-remmer. het vertraagt de omzetting van ureum in ammoniak en kooldioxide door het urease enzym te blokkeren.

Voordelen

  • Ureaseremmer voor vloeibare ureumbevattende meststoffen
  • 40% effectiever dan standaard ureaseremmers
  • Verhoging van de stikstofefficiëntie
  • Combinatie van twee actieve stoffen, NBPT + NPPT

De meerwaarde van Limus CL

Onderstaande video laat op eenvoudige wijze de meerwaarde zien van Limus ten opzichte van de meeste gebruikte standaard. De mate van blauw verkleuring in de Drägertube geeft een indicatie van de stikstof die als ammoniak verloren gaat. Duidelijk is te zien dat verlies bij Limus het minste is.

Algemene informatie

Productnaam Limus® CL
Formulering Vloeistof
Werkzame stoffen N-Butyl-Phosphorothioic Triamide, N-Propyl-Phosphorotioic-Triamide
Etikettekst Etiket Limus CL
Veiligheidsinformatieblad VIB Limus CL

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Stikstof management
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Stikstof management
Top