BASF Agricultural Solutions | NL
Landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Toreda®

Het eerste biologische vuurbestrijdingsmiddel in de bloembollen

Voordelen

  • Bloembollen brede toelating
  • Te gebruiken in het afspuitschema voor een natuurlijke afrijping
  • Unieke manier om tegemoet te komen aan wensen van consument en overheid
  • Veilig voor bijen en andere bestuivers
  • Ondersteuning van het resistentiemanagement

Details

Productnaam Toreda®
Formulering Spuitpoeder
Werkzame stoffen Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600

Bloembollen

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vuur 0,5 kg/ha Na de bloei
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana) 0,5 kg/ha
Productnaam Toreda®
Formulering Spuitpoeder
Werkzame stoffen Bacillus amyloliquefaciens strain MBI 600
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Vuur 0,5 kg/ha Na de bloei
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Grauwe schimmel (botryotina fuckeliana) 0,5 kg/ha
Etikettekst Etiket Toreda
Veiligheidsinformatieblad VIB Toreda
Downloads Folder Toreda
 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Waarom Toreda®?

De actieve stof van Toreda is Bacillus amyloliquefaciens, stam MBI 600. De formulering is een WP (wateroplosbaar poeder), die bestaat uit minimaal 5,5 x 1010 sporen per gram van deze bacterie. Toreda mag maximaal 4 keer ingezet worden, na de bloei (koppen), tegen botrytis (vuur) in een dosering van 0,5 kg/ha. Dit kan het beste in het ‘afspuitschema’, waarbij dit een unieke manier is voor een natuurlijke afrijping van het gewas.

De preventieve werking van Toreda is gebaseerd op 3 mechanismen:

  • Verdringing door bladbedekking
  • Concurrentie om voedingsstoffen met de Botrytis schimmel
  • De metabolieten van Toreda ‘ontregelen’ de celwanden van de botrytis waardoor deze afsterft

Bewaring

Toreda is een sporenformulering die koel en droog bewaard dient te worden. Het kan dus ‘gewoon’ bij de andere middelen bewaard worden in de bestrijdingsmiddelenkast.


Goed om te weten

Toreda kan prima afgewisseld en gecombineerd worden met andere middelen die in de bloembollenteelt gebruikt worden. Zowel insecticiden, herbiciden als fungiciden. Echter, Toreda niet in de tankmix gebruiken in combinatie met mancozeb- of folpet bevattende middelen!

De beste werking kunt u verwachten bij een (gewas)temperatuur van boven de 15°C. Dit zal vaak het geval zijn bij de toepassing na de bloei (tulp in mei/juni en lelie in aug/sep).

Top