BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Retengo® Plust - Effectief tegen alle bladvlekkenziekten

Retengo Plust is het middel in de strijd tegen de bladvlekkenziekte cercospora, ramularia, meeldauw en roest in suikerbieten. Een bijkomend voordeel is dat het óók effectief is tegen stemphylium. Deze gele vlekkenziekte is een toenemend probleem in de bietenteelt.

Helaas is de toelating van het fungicide Retengo Plust komen te vervallen. Het middel mag nog worden opgebruikt t/m 31 oktober 2021.

Voordelen

  • Meer suiker
  • Vitaal gewas
  • Effectief tegen alle blakvlekkenziekte
  • Ook tegen gele vlekken

Details

Productnaam Retengo® Plust
Formulering Suspo-emulsie
Werkzame stoffen 133 g/l Pyraclostrobin, 50 g/l Epoxiconazool

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van suikerbiet uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75 % driftreducerende spuitdoppen.

Maïs

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Helminthosporium spp) 0,75 - 1,5 l/ha
Oogvlekkenziekte 0,75 - 1,5 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola) 0,5 - 1 l/ha
Echte meeldauw (erysiphe betae) 0,5 - 1 l/ha
Roest 0,5 - 1 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola) 1 l/ha
Echte meeldauw (erysiphe betae) 1 l/ha
Roest 1 l/ha
Stemphylium spp 1 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola)
Echte meeldauw (erysiphe betae)
Roest
Productnaam Retengo® Plust
Formulering Suspo-emulsie
Werkzame stoffen 133 g/l Pyraclostrobin, 50 g/l Epoxiconazool

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van suikerbiet uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75 % driftreducerende spuitdoppen.

Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Helminthosporium spp) 0,75 - 1,5 l/ha
Oogvlekkenziekte 0,75 - 1,5 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola) 0,5 - 1 l/ha
Echte meeldauw (erysiphe betae) 0,5 - 1 l/ha
Roest 0,5 - 1 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola) 1 l/ha
Echte meeldauw (erysiphe betae) 1 l/ha
Roest 1 l/ha
Stemphylium spp 1 l/ha
Werkzaam op Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Cercospora beticola)
Echte meeldauw (erysiphe betae)
Roest
Etikettekst Etiket Retengo Plust
Veiligheidsinformatieblad VIB Retengo Plust
 BASF Agro NL

BASF Agro NL

Top