BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Delan® DF

Fungicide

Voor de meeste fruittelers is Delan DF geen onbekend product. Delan DF heeft al jaren een vast positie verworven in de schurftbestrijding. Het is een betrouwbaar middel dat fruittelers al meer dan 50 jaar ondersteunt met een betrouwbare schurftbestrijding, ook onder regenachtige omstandigheden.

Voordelen

  • 50 Jaar betrouwbare schurftbestrijding in appels en peren
  • Geen schurftresistentie
  • Betrouwbaar anti-resistentie product in het spuitschema
  • Past in de geïntegreerde bestrijding
  • Betrouwbare schurftbestrijding, ook bij regen

Preventieve werking

Delan DF is een niet systemisch fungicide op basis van de actieve stof dithianon. Het is een bedekkingsfungicide en het wordt preventief toegepast. De actieve stof van Delan DF grijpt de schimmel op meerdere punten aan. Nadat de spuitoplossing is opgedroogd op het blad, is Delan DF zeer regenvast.

Goed mengbaar

Delan DF is geformuleerd als een wateroplosbaar granulaat en is uitstekend mengbaar met andere gangbare middelen in de fruitteelt. Delan DF kan als anti-resistentie middel worden toegevoegd aan Sercadis.

Algemene informatie

Productnaam Delan® DF
Formulering wateroplosbaar granulaat
Werkzame stoffen 70.0 % dithianon
Etikettekst Etiket Delan DF
Veiligheidsinformatieblad VIB Delan DF

In de teelt van appels, peren, en bessen zijn afhankelijk van de teelt en het toepassingstijdstip extra maatregelen van noodzakelijk. De details staan op het etiket.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvalziekte 0,75 kg/ha
Hagelschotziekte 0,75 kg/ha
Schurft (venturia cerasi) 0,75 kg/ha
Valse Meeldauw (Myocentrospora Acerina) 0,75 kg/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bewaarschurft (Venturia inaequalis) 0,425 - 0,525 kg/ha
Top