BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

CeCeCe®

Groeiregulator

Groeiregulator in diverse graangewassen en bloemisterijgewassen.

Het gebruik in de teelt van bloemisterijgewassen is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt.

Algemene informatie

Productnaam CeCeCe®
Formulering Met water mengbaar concentraat
Werkzame stoffen 750.0 g/l chloormequat
Etikettekst Etiket CeCeCe
Veiligheidsinformatieblad VIB CeCeCe

Het middel op zand- en dalgronden alleen toepassen bij grote kans op legering. Het middel niet toepassen op een licht gewas of op droogte-gevoelige gronden. Op percelen tarwe, bestemd voor de keuring, CeCeCe alleen gebruiken na overleg met de vertegenwoordiger van de kweker. Ondervruchten ondervinden geen schade van de toepassing. Integendeel, de kans op het slagen ervan wordt doorgaans verhoogd.Na de bespuiting is 1 à 2 uur droog weer gewenst.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Legering 1,0-2,0 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bloeibevordering
Groeiremming
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Legering 1,0-2,0 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Legering 1,0-2,0 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Legering 1,0-2,0 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Legering 1,0 - 2,0 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Legering 0,75 - 1,5 L/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Legering 0,6125 - 1,25 L/ha
Top