BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Caramba® Turbo

Groeiregulator

Naast een toelating als schimmelbestrijder in koolzaad kan Caramba Turbo ook ingezet worden als groeiregulator in potplanten.

Het gebruik in de teelt van potplanten is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt.

Algemene informatie

Productnaam Caramba® Turbo
Formulering Met water mengbaar concentraat
Werkzame stoffen 210 g/L mepiquatchloride, 30 g/L metconazool
Etikettekst Etiket Caramba Turbo
Veiligheidsinformatieblad VIB Caramba Turbo

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekten (cylindrosporium concentricum) 1,4 l/ha
Wortel- en stengelaantasting (phoma lingam) 1,4 l/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Groeiremming 1,4 l/ha
Top