BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Adexar®

Fungicide

Dit is de kracht van Adexar: de allersterkste op T1

Adexar is een innovatieve fungicide, gebaseerd op de door BASF ontwikkelde werkzame stof Xemium. Ook heeft Adexar een fysiologisch effect op de plant. Het bevordert de beworteling waardoor de plant makkelijker en efficiënter vocht en voeding kan opnemen. Het gewas kan daardoor langer en beter produceren wat terug te zien is in een hogere opbrengst.

Voordelen

  • Beschermt langdurig preventief
  • Werkt sterk curatief
  • Effectief tegen alle gangbare schimmels in graan
  • Sterk fysiologisch effect, zorgt voor betere beworteling

Adexar: Meeropbrengst: 1700 kg

De bijzonder krachtige en brede schimmelbestrijding kenmerkt Adexar. Daarnaast heeft het middel aantoonbare fysiologische effecten. In diverse onderzoeken verspreid over de belangrijke teeltgebieden in Nederland, gaf Adexar in 2015 toegepast op T1 een meeropbrengst van bijna 1.700 kg tarwe ten opzichte van onbehandeld.

In de vergelijking met de huidige SDHI/triazool standaard gaf Adexar gemiddeld circa 300 kg meeropbrengst. Adexar is dus een sterke en uitstekende keuze gebleken voor de T1 bespuiting.

De sterkste tegen gele roest en septoria

Het gerenommeerde Britse instituut HGCA staat bekend om haar meerjarig vergelijkend onderzoek van graanfungiciden.

De resultaten liegen er niet om: Adexar levert duidelijk een meeropbrengst ten opzichte van de andere SDHI-fungiciden. En ook in meerjarig onderzoek blijkt de septoriabestrijding van Adexar het beste uit de bus te komen.

Eveneens voor gele roest komt Adexar steevast als beste naar voren.

De uitzonderlijke kracht van Xemium

  • Xemium bestrijdt de schimmel in alle ontwikkelingsfasen op én in de plant. Schimmels die al in diep in de plant zitten, worden aangepakt.
  • Xemium remt sporulatie. Dat dringt de ontwikkeling van de schimmels terug. Een belangrijke stap op weg naar schone en vitale gewassen.
  • Xemium beschermt plantdelen die niet rechtstreeks zijn geraakt of in de groeifase zitten betrouwbaar. Kortom, Xemium combineert een snelle uitschakeling van ziekteverwekkers met een preventieve bescherming van de hele graanplant.

Systemische werking

Adexar werkt systemisch. In proeven is dat heel inzichtelijk gemaakt. Een afgebakend deel van een tarweblad (behandelde zone) is behandeld met Adexar. Drie dagen na de behandeling is het blad geïnoculeerd met bruine roest. Het direct met Xemium behandelde bladoppervlak blijft vrij van aantasting. Bovendien is het blad boven de behandelde zone gezond. De gangbare SDHI’s beschikken niet over die systemische werking. De grondige bescherming die Adexar biedt, is dus uniek.

Unieke mobiliteit

Kameleon-effect

Door de speciaal ontwikkelde structuur van het molecuul Xemium is de werkzame stof goed vet- en wateroplosbaar. Daardoor dringt het snel door de waslaag van het blad en daarna wordt het gemakkelijk in de plant getransporteerd.

Xemium kan de ruimtelijke schikking van de moleculen van de actieve stof zodanig aanpassen dat de mate van water- of vetoplosbaarheid, afhankelijk van de eisen en de behoefte, hoger wordt. Dit 'kameleon-effect' is de sleutel tot succes voor een optimale curatieve werking én een intensieve bescherming van de graanplanten.

De curatieve werking van de werkzame stof Xemium wordt versterkt door haar voortreffelijke mobiliteit. Besmette plantdelen worden heel snel bereikt en bestaande infecties worden meteen de kop ingedrukt.

Bescherming in alle fasen

Xemium bestrijdt de schimmel in alle ontwikkelingsfasen, zowel op als in de plant. Zelfs schimmelstadia die zich al hebben ontwikkeld binnen de diepere plantstructuren, worden aangepakt.

Vetoplosbaarheid

De hogere vetoplosbaarheid van Xemium zorgt voor een optimale opname van de werkzame stof vanwege de snelle doordringing van de waslaag en celmembranen.

Wateroplosbaarheid

De hogere wateroplos-baarheid van Xemium leidt tot een systemische verdeling van de werkzame stof dankzij het snelle transport naar de vaten en de goede verdeling binnen in de cellen.

Curatief

Adexar is een innovatieve fungicide, gebaseerd op de door BASF ontwikkelde werkzame stof Xemium die tot de SDHI-groep behoort. Xemium heeft een unieke werking: zodra het door de plant is opgenomen, schakelt de stof snel en effectief bestaande infecties uit. Vervolgens beschermt ze de gehele plant.Daarnaast bevat Adexar de bekende werkzame stof epoxiconazool. Deze combinatie van werkzame stoffen geeft ziektebestrijding in tarwe een nieuwe dimensie.

Algemene informatie

Productnaam Adexar®
Formulering emulgeerbaar concentraat
Werkzame stoffen 62,5 g/l epoxiconazool, 62,5 g/l fluxapyroxad
Etikettekst Etiket Adexar
Veiligheidsinformatieblad VIB Adexar

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Septoria Nodorum) 2 liter middel/ha
Bladvlekkenziekte (Septoria tritici) 2 liter middel/ha
Bladziekten (afrijpingsziekten) 2 liter middel/ha
Bruine Roest 2 liter middel/ha
Gele bladvlekkenziekte (pyrenophora tritici-repentis) 2 liter middel/ha
Gele roest 2 liter middel/ha
Meeldauw (erysiphe graminis) 2 liter middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Septoria Nodorum) 2 liter middel/ha
Bladvlekkenziekte (Septoria tritici) 2 liter middel/ha
Bladziekten (afrijpingsziekten) 2 liter middel/ha
Bruine Roest 2 liter middel/ha
Gele bladvlekkenziekte (pyrenophora tritici-repentis) 2 liter middel/ha
Gele roest 2 liter middel/ha
Meeldauw (erysiphe graminis) 2 liter middel/ha
Oogvlekkenziekte 2 liter middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis) 2 liter middel/ha
Dwergroest 2 liter middel/ha
Gele roest 2 liter middel/ha
Meeldauw (erysiphe graminis) 2 liter middel/ha
Netvlekkenziekte 2 liter middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis) 2 liter middel/ha
Bruine Roest 2 liter middel/ha
Meeldauw (erysiphe graminis) 2 liter middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Septoria Nodorum) 2 liter middel/ha
Bladvlekkenziekte (Septoria tritici) 2 liter middel/ha
Bladziekten (afrijpingsziekten) 2 liter middel/ha
Bruine Roest 2 liter middel/ha
Gele roest 2 liter middel/ha
Meeldauw (erysiphe graminis) 2 liter middel/ha
Oogvlekkenziekte 2 liter middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Rhynchosporium secalis) 2 liter middel/ha
Dwergroest 2 liter middel/ha
Gele roest 2 liter middel/ha
Meeldauw (erysiphe graminis) 2 liter middel/ha
Netvlekkenziekte 2 liter middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Bladvlekkenziekte (Septoria Nodorum) 2 liter middel/ha
Bladvlekkenziekte (Septoria tritici) 2 liter middel/ha
Bladziekten (afrijpingsziekten) 2 liter middel/ha
Bruine Roest 2 liter middel/ha
Gele roest 2 liter middel/ha
Meeldauw (erysiphe graminis) 2 liter middel/ha
Oogvlekkenziekte 2 liter middel/ha
Top