BASF Agricultural Solutions | NL
landschap
BASF Agricultural Solutions | NL

Acrobat® DF

Fungicide

Fungicide tegen phytophthora in aardappelen en valse meeldauw in sla en uien.

Acrobat DF is een spuitkorrel met twee actieve stoffen (mancozeb en dimethomorf). Dat maakt het product uniek in phytophthora management. Met Acrobat DF beschikt u ook over een zeer effectief middel tegen valse meeldauw. Het werkt zowel preventief als curatief en heeft bovendien een antisporulerende werking.

Voordelen

  • Zeer effectief.
  • Werkt preventief en curatief.
  • Heeft sporendodende werking.

Hoe werkt Acrobat DF?

De werkzame stof dimethomorf werkt speciefiek tegen enkele oömyceten als Bremia, Peronospora en Phytophthora. Het is systemisch en is al binnen enkele uren opgenomen door de plant en dus snel ongevoelig voor regen. Het verstoort de vorming van de schimmelcelwand. Mancozeb is een breed werkend bedekkingsfungicide dat tevens voor een stuk mangaanvoeding zorgt.

Valse meeldauw in sla

Schimmelsporen zijn de bron van een valse meeldauw aantasting. Ze worden verspreid door lucht en vocht. De optimale temp. voor sporenkieming is 20 °C met een RV van 100%. Te dichte plantafstanden zijn niet wenselijk. De symptomen uiten zich aan de onderkant van de bladeren met wit schimmelpluis. Daarna ontstaan aan de bovenkant van de bladeren bleekgele, hoekige vlekken. Deze verkleuren later bruin en uiteindelijk verrot het blad. In veel gevallen dient binnen 10 dagen na het planten een bespuiting te worden toegepast. Indien nodig de bespuiting herhalen.

Valse meeldauw in uien

Peronospora oftewel valse meeldauw is misschien wel de beruchtste ziekte in uien. Onder voor de schimmel gunstige omstandigheden ontstaat paars schimmelpluis, gevolgd door lichtgroene tot gele ovale vlekken, vaak met een typische concentrische ringstructuur, waarop later sporendragers worden gevormd. De infecties kunnen al vroeg in het seizoen ontstaan.

Algemene informatie

Productnaam Acrobat® DF
Formulering water dispergeerbaar granulaat
Werkzame stoffen 75 g/kg dimethomorf, 667 g/kg mancozeb
Etikettekst Etiket Acrobat DF
Veiligheidsinformatieblad VIB Acrobat DF

Het middel dient preventief te worden toegepast.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in de teelt van sla in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van uien op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% drift reducerende spuitdoppen.

Om de vogels te beschermen is toepassing in teelt van aardappelen voor BBCH 40 (sluiting van het gewas), uitsluitend toegestaan indien een interval van tenminste 10 dagen tussen de toepassingen in acht wordt genomen.

Om de volgens en zoogdieren te beschermen is toepassing in de teelt van uien en sjalotten voor BBCH 40 (wanneer bolvorming begint) uitsluitend toegestaan indien een interval van ten minste 12 dagen tussen de toepassingen in acht wordt genomen.

Informatie over gewassen en plagen

Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Aardappelziekte 2 kg middel/ha
Alternariaziekte 2 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Valse meeldauw ui (Peronospora Destructor) 2,5 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Valse meeldauw sla (Bremia Lactucae) 2,2 kg middel/ha
Ziektes Aanbevolen dosering Tijd van toepassing
Valse meeldauw ui (Peronospora Destructor) 2,5 kg middel/ha
Top