Landschap

BASF Privacyverklaring

BASF is verheugd dat je onze website hebt bezocht en dankt je voor je belangstelling voor ons bedrijf.

BASF neemt gegevensbescherming serieus. Deze privacyverklaring beschrijft:

 • de persoonsgegevens die BASF verzamelt wanneer je onze website bezoekt
 • de doeleinden waarvoor BASF deze gegevens gebruikt
 • de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens
 • de ontvangers van zulke persoonsgegevens
 • het tijdsbestek waarvoor zulke persoonsgegevens zullen worden opgeslagen
 • of je verplicht bent persoonsgegevens te verstrekken

Verder willen we je informeren over:

 • het bestaan van jouw rechten inzake de verwerking van je persoonsgegevens
 • de beheerder in de zin van wetten op gegevensbescherming en, waar van toepassing, onze medewerker gegevensbescherming

1. Welke persoonsgegevens verzamelt BASF wanneer je onze website bezoekt?

(1) Bezoek aan onze website

Wanneer je onze website bezoekt zonder contact met ons op te nemen of in te loggen, stuurt je browser de volgende informatie automatisch naar onze server:

 • IP-adres van je computer
 • Informatie over je browser
 • Website waar je op was net voordat je belandde op onze website
 • URL of aangevraagde bestand
 • Datum + tijdstip van je bezoek
 • Volume van doorgestuurde gegevens
 • Statusinformatie, bijv. foutmeldingen

Wat is het doel van een dergelijke verwerking?

De verwerking van de hierboven genoemde informatie is noodzakelijk om de gevraagde inhoud naar uw browser te sturen. Daarbij slaan we het volledige IP-adres alleen op voor zover dat nodig is om de door jou gevraagde functionaliteiten van de website beschikbaar te maken.

Om ons te beschermen tegen aanvallen en om de goede werking van onze website te waarborgen, bewaren we bovendien tijdelijk en met beperkte toegang voor een periode van maximaal 180 dagen. Deze periode kan worden verlengd indien en voor zover dat nodig is om aanslagen en incidenten te vervolgen. We zullen de gebruiker van een IP-adres alleen onderzoeken in geval van een illegale aanval.

Wat is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking?

De wettelijke basis voor de omgang met persoonsgegevens vloeit voort uit het feit dat een dergelijke behandeling vereist is om de door u gevraagde functionaliteiten van de website beschikbaar te maken (Art. 6 (1), lit b.) Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bovendien vindt de opslag van de hierboven genoemde persoonsgegevens plaats om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, onze website te verdedigen en te beschermen en om onderzoek te doen in geval van illegale aanvallen (Art. 6 (1), lit f.) Algemene Verordening Gegevensbescherming).

(2) Contact opnemen

Als je contact met ons opneemt via e-mail of d.m.v. een contactformulier op onze website, ontvangen we de volgende informatie:

 • naam, achternaam
 • e-mailadres
 • datum en tijd van je bericht
 • jouw bericht

Wat is het doel van een dergelijke verwerking?

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier op onze website of per e-mail, gebruiken we de persoonlijke informatie uitsluitend om uw verzoek te verwerken.

Wat is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking?

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is artikel 6 sec. 1 lit f) GDPR. Het legitieme belang van BASF wordt gegeven door de hierboven beschreven doeleinden.

(3) Nieuwbrieven

Onze website biedt de mogelijkheid om u te abonneren op gratis nieuwsbrieven om u te informeren over de producten en diensten die BASF aanbiedt op het gebied van gewasbescherming en, in voorkomend geval, over productregistraties of informatie over evenementen. Wanneer een gebruiker zich registreert voor de nieuwsbrief, worden de gegevens die in het invoerscherm zijn ingevoerd, naar ons verzonden:

 • IP adres van de gebruikte computer
 • E-mailadres
 • Tijd van registratie
 • Een kopie van het registratieformulier die u ontvangt na het invullen van het registratieformulier.
 • Aanhef en titel
 • Voornaam en achternaam
 • Stad en postcode
 • Nieuwsbrief interesses
 • Communicatie kanaal (e-mail, fax, mobiel) en correspondentie gegevens
 • Beroep
 • Gewassen

We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Na aanmelding voor de e-mail nieuwsbrief sturen wij u een bericht naar het opgegeven e-mailadres om uw bevestiging te vragen. Nieuwsbrieven bevatten een analysepixel om onze diensten te optimaliseren met betrekking tot uw voorkeuren en interesses (bijvoorbeeld gelezen artikel).

Wat is het doel van een dergelijke verwerking?

Het doel van het versturen van nieuwsbrieven en de verwerking van deze persoonsgegevens is om u te informeren over de producten en diensten die BASF aanbiedt op het gebied van gewasbescherming volgens uw voorkeuren. Ons doel is om u van de meest relevante informatie te voorzien door de door u verstrekte gegevens te combineren met uw gedrag op onze website.

Wat is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking?

De wettelijke basis voor de verwerking gespecificeerd in par. (3) hierboven is uw toestemming (Art. 6 (1), lit a.) Algemene verordening gegevensbescherming). U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken door u uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

(4) Feedback geven

Wanneer u feedback geeft via de "feedbackknop" of een vragenlijst invult, wordt de informatie die is ingevoerd in het invoerscherm naar ons verzonden, evenals de volgende informatie:

 • datum en tijd van feedback
 • feedbackinhoud
 • gebruikt apparaat, besturingssysteem en browser
 • URL bezocht bij het geven van feedback
 • hoeveelheid tijd die nodig is om de feedback te voltooien

Wat is het doel van een dergelijke verwerking?

Het doel van de verwerking van deze persoonlijke informatie is om ons te helpen onze inhoud voortdurend te optimaliseren. Uw feedback wordt anoniem behandeld.

Feedbackreacties zijn alleen beschikbaar voor degenen die toegang hebben tot Medallia en die toegangsrechten hebben tot de verbonden feedbackknop. Het account is alleen toegankelijk met een unieke gebruikersnaam of e-mailadres en wachtwoord. Medallia zal de verzamelde feedbackresultaten nooit verkopen of de feedback met anderen delen. Bovendien zal Medallia de verzamelde feedback nooit delen met andere gebruikers van Medallia.

Wat is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking?

Wij zijn benieuwd naar uw mening over onze producten en diensten. De wettelijke basis voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang volgens art. 6 sec. 1 lit. f.) AVG.

2. Moet u deze gegevens verstrekken?

Wanneer u onze website bezoekt, verzendt uw browser de informatie onder Sectie 1 (1) automatisch naar onze server. U bent vrij om dergelijke gegevens te verzenden. Zonder dergelijke gegevens te verstrekken, kunnen wij u de gevraagde informatie niet geven.

U bent niet verplicht om ons uw geanonimiseerde gegevens te laten gebruiken voor het meten van het webpubliek. U bent ook niet verplicht om ons uw IP-adres te laten gebruiken om in kaart te brengen van uw bedrijfs- of branchegegevens.

Als u contact met ons wilt opnemen via e-mail of via een contactformulier op onze website, bent u vrij om de gegevens onder sectie 1 (2) te verzenden. We markeren verplichte velden, indien aanwezig, van een contactformulier. Zonder de vereiste gegevens te verstrekken, voorkomt u dat wij uw verzoek goed kunnen beantwoorden.

U bent vrij om te kiezen of u wenst te worden geïnformeerd over de producten en diensten die BASF aanbiedt op het gebied van gewasbescherming middels uw voorkeuren en of u zich abonneert op onze nieuwsbrief.

3. Naar welke ontvangers verzenden wij uw gegevens?

Wij verzenden de gegevens vermeld in paragraaf 1 naar gegevensverwerkers die zijn gevestigd in de Europese Unie voor de doeleinden die worden bepaald in deel 2. Dergelijke gegevensverwerkers verwerken persoonlijke gegevens alleen op instructies van ons en de verwerking wordt namens ons uitgevoerd.

Het is niet onze bedoeling om uw persoonlijke gegevens aan een derde land door te geven. Bovendien worden uw persoonlijke gegevens alleen overgedragen zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming als dit wettelijk toegestaan of noodzakelijk is.

 • Voor een beter begrip van de bedoelingen van de gebruiker houden we peilingen met Medallia, een dienst die wordt aangeboden door Medallia Inc., (in de volgende "Medallia"), Kleyerstraße 79, 60326 Frankfurt am Main. Het hoofdkantoor van Medallia bevindt zich in de VS. 575 Market Street. Suite 1850 San Francisco, CA 94105
 • Wanneer u deelneemt aan een Medallia-campagne (zoals vragenlijsten of feedback), wordt uw feedback overgebracht naar en opgeslagen op de Medallia-server in de EU, waarvan wij afhankelijk zijn voor de levering van onze diensten.
 • De gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden binnen onze groep van bedrijven gedeeld voor interne administratieve doeleinden, inclusief gezamenlijke klantenservice, indien nodig. Deze overdracht is in ons rechtmatig belang om de gegevens voor administratieve doeleinden binnen de groep van bedrijven te verwerken.
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan autoriteiten binnen de context van hun jurisdictie (bijvoorbeeld belastingautoriteiten, politie, vervolgende autoriteiten). De gegevens worden overgedragen omdat we wettelijk verplicht zijn om de gegevens over te dragen of het in ons legitieme belang is om de gegevens te delen om misbruik op te sporen of om juridische claims af te dwingen. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw persoonlijke gegevens overgedragen aan de volgende externe bedrijven en externe dienstverleners waarvan wij afhankelijk zijn voor de levering van onze diensten: SHE Informationstechnologie AG, Donnersbergweg 3, 67059 Ludwigshafen am Rhein / Duitsland
 • Voor e-mail nieuwsbrieven gebruiken we Mailplus, een dienst van Spotler Nederland BV, Boris Pasternaklaan 16, 2719 DA Zoetermeer (in de volgende "Spotler") voor het verzenden van de nieuwsbrief. Door u te abonneren op onze e-mailnieuwsbrief wordt alleen uw e-mailadres dat bij de registratie werd verstrekt overgedragen aan en opgeslagen op de Spotler-server. Na registratie voor de e-mailnieuwsbrief ontvangt u een e-mail van BASF om uw lidmaatschap in de e-maillijst te bevestigen. Namens BASF slaat op en gebruikt uw e-mailadres alleen voor het verzenden van de nieuwsbrief. Nieuwsbrieven bevatten een analysepixel voor het optimaliseren van onze services. Deze pixel is volledig anoniem, geen conclusie over de e-mailontvanger is mogelijk.
 • Voor mailingen per post maken we gebruik van de diensten van Kwoot, De Oude IJssel 1, 8253 PV Dronten of Prosu, De Terminator 1, 8251 AD Dronten. Door u te abonneren op postcontact, worden uw naam en adres overgedragen aan en opgeslagen bij BASF CRM System, gevestigd in Duitsland.

We hebben onze externe bedrijven en externe dienstverleners zorgvuldig geselecteerd als verwerkers binnen de reikwijdte van art. 28 (1) GDPR en contractueel verplicht om alle persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met onze instructies te verwerken.

Bij transacties waarbij de structuur van ons bedrijf verandert, kan klantinformatie worden gedeeld met het deel van het bedrijf dat moet worden overgedragen. Telkens als persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan derden in de hierboven beschreven mate, zorgen wij ervoor dat dit wordt gedaan in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Openbaarmaking van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door het feit dat we een rechtmatig belang hebben bij het aanpassen van onze bedrijfsvorm aan de economische en wettelijke omstandigheden zoals vereist.

4. Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

BASF heeft technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om een passend beveiligingsniveau te waarborgen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige wijziging, vernietiging, verlies of ongeautoriseerde openbaarmaking. Dergelijke maatregelen zullen voortdurend worden verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

5. Bewaarperiode voor uw gegevens

We verwijderen of anonimiseren uw persoonlijke gegevens zodra ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verwerkt in overeenstemming met de bovenstaande paragrafen, tenzij verwijdering of blokkering in strijd zou zijn met onze wettelijke verplichtingen om gegevens te verstrekken en te bewaren (zoals bewaartermijnen verstrekt door commerciële of fiscale wetten).

Persoonlijke gegevens die worden verwerkt op basis van uw toestemming, worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

6. Gebruiken we cookies en sociale plug-ins op onze website?

We zullen u informeren over het gebruik van cookies in onze cookie-banner wanneer u onze website bezoekt. U accepteert het gebruik van cookies door onze website verder te gebruiken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid:

[retainer OneTrust]

U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en beslissen welke cookies u wilt accepteren en welke u wilt weigeren. We willen u erop wijzen dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u het gebruik van cookies zoals beschreven in deze sectie niet toestaat.

U kunt voorkomen dat AT-Internet door cookies gegenereerde gegevens en gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en gebruikt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op

Opt-Out interest-based advertising (NAI)

Opt-Out AT-Internet

U kunt voorkomen dat Tealium door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP adres) verzameld en gebruikt door te klikken op deze [link]. Het volgen wordt onmiddellijk uitgeschakeld wanneer u op de koppeling klikt. Let erop u krijgt geen bevestigingsbericht.

U heeft de mogelijkheid om elke cookie-categorie te weigeren (behalve de noodzakelijke cookies voor de prestatie van de website) door op de "cookie-instellingen" -knop te klikken.

Ingesloten YouTube-video's

a. Gegevensverwerking

We hebben YouTube-video's in ons online aanbod geïntegreerd, die op het YouTube-platform zijn opgeslagen en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. YouTube is een dienst van Google LLC, D / B / A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS (hierna ‘Google’ genoemd). De video's zijn allemaal ingebed in de zogenaamde ‘2-klik-modus’, wat betekent dat er geen gegevens over jou als gebruiker naar Google worden overgedragen als je de videofunctie niet activeert. Voordat de videofunctie wordt geactiveerd, wordt alleen een voorbeeldafbeelding weergegeven die is geladen vanaf onze eigen webserver.

Gegevens worden alleen naar Google verzonden als u dergelijke videofunctie activeert. Eenmaal geactiveerd hebben wij geen invloed op deze gegevensoverdracht. De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

b. Doeleinden en wettelijke basis

We gebruiken YouTube-video's op onze website om deze op een gemakkelijke manier aan u te presenteren.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming volgens art. 6 par. 1 zin 1 lit. een AVG. Deze toestemming geeft u door de videofunctie te activeren. Indien geactiveerd, worden uw persoonlijke gegevens overgedragen aan Google zoals hierboven beschreven.

Tijdens de gegevensoverdracht naar Google worden uw persoonlijke gegevens overgebracht naar servers van Google, die zich mogelijk ook in de VS bevinden. De VS is een land dat geen niveau van gegevensbescherming heeft dat passend is voor dat van de EU. Dit betekent met name dat persoonsgegevens op een vereenvoudigde manier toegankelijk zijn voor Amerikaanse autoriteiten en dat er slechts beperkte rechten zijn op dergelijke maatregelen. Als u de YouTube-videofunctie activeert, geeft u uitdrukkelijk toestemming voor de overdracht van gegevens naar Google en voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar servers in de VS.

Als u uw toestemming heeft gegeven, heeft u het recht om deze op elk moment in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot intrekking.

Ik ga akkoord met de overdracht van mijn persoonlijke gegevens aan Google om inhoud van YouTube weer te geven. U kunt uw toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken door het selectievakje uit te schakelen.

c. Verdere informatie

Meer informatie over gegevensverwerking, met name over de rechtsgrondslag en bewaartermijn door Google, vindt u in het privacybeleid van de aanbieder (https://policies.google.com/privacy) en in de privacybanner op het YouTube-platform. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Google kan uw persoonlijke gegevens ook verwerken in de Verenigde Staten, een derde land zonder een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Ingesloten Google Maps

a. Gegevensverwerking

We hebben Google Maps in ons onlineaanbod geïntegreerd, die op het Google Maps-platform zijn opgeslagen en direct vanaf onze website kunnen worden weergegeven. Google Maps is een dienst van Google 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043. USA (hierna ‘Google’ genoemd). De kaarten zijn allemaal ingebed in de zogenaamde ‘2-klik-modus’, wat betekent dat er geen gegevens over jou als gebruiker naar Google worden verzonden als je de kaartfunctie niet activeert. Voordat de kaartfunctie wordt geactiveerd, wordt alleen een voorbeeldafbeelding weergegeven die is geladen vanaf onze eigen webserver.

Gegevens worden alleen naar Google verzonden als u dergelijke kaartfuncties activeert. Eenmaal geactiveerd hebben wij geen invloed op deze gegevensoverdracht. De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent aangemeld of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen.

b. Doeleinden en wettelijke basis

We gebruiken Google Maps op onze website om deze op een gemakkelijke manier aan u voor te stellen.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is uw toestemming volgens art. 6 par. 1 zin 1 lit. een AVG. Deze toestemming geeft u door de kaartfunctie te activeren. Indien geactiveerd, worden uw persoonlijke gegevens overgedragen aan Google zoals hierboven beschreven.

Tijdens de gegevensoverdracht naar Google worden uw persoonlijke gegevens overgebracht naar servers van Google, die zich mogelijk ook in de VS bevinden. De VS is een land dat geen niveau van gegevensbescherming heeft dat passend is voor dat van de EU. Dit betekent met name dat persoonsgegevens op een vereenvoudigde manier toegankelijk zijn voor de Amerikaanse autoriteiten en dat er slechts beperkte rechten zijn op dergelijke maatregelen. Als u de functie Google Maps activeert, stemt u uitdrukkelijk in met de overdracht van gegevens naar Google en met de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar servers in de VS.

Ik ga akkoord met de overdracht van mijn persoonlijke gegevens aan Google om de inhoud van Google Maps weer te geven. U kunt uw toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken door het selectievakje uit te schakelen.

Als u uw toestemming hebt gegeven, heeft u het recht om deze op elk moment in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot intrekking.

c. Verdere informatie

Meer informatie over gegevensverwerking, met name over de rechtsgrondslag en bewaartermijn door Google, vindt u in het privacybeleid van de aanbieder (https://policies.google.com/privacy). Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

Google kan uw persoonlijke gegevens ook verwerken in de Verenigde Staten, een derde land zonder een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Google Ads-campagneanalyse

We werken samen met de zoekmachine-operator Google LLC, Mountain View, Californië, VS, zodat klanten onze websites en aanbiedingen gemakkelijker kunnen vinden met behulp van zoekmachines. Als gevolg hiervan worden onze website en producten bijzonder gemarkeerd of weergegeven in de Google-zoekopdracht als u bepaalde sleutelwoorden invoert bij de Google-zoekopdracht.

De links in de zoekresultaten die naar onze pagina's leiden, zijn verrijkt met parameters. Dit stelt ons in staat om het succespercentage van de campagne te evalueren met Google Zoeken. Deze methode verwerkt dezelfde informatie die wordt vermeld in hoofdstuk 1 (1) wanneer op de link wordt geklikt. Daarnaast kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • Bron
 • Campagnetype
 • Campagne naam
 • Gezocht trefwoord

De link wordt geëvalueerd door de bereikmeting en analyse-tool AT Internet, waarover u meer informatie kunt vinden in het gedeelte over cookies. Bij deze analyse worden geen cookies geplaatst. De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is art. 6 Par. 1 lit. f) AVG.

U kunt het privacybeleid van Google hier vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=de&fg=1#products

U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en beslissen welke cookies u wilt accepteren en welke u wilt weigeren. We willen erop wijzen dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u het gebruik van cookies zoals beschreven in deze sectie niet toestaat.

U kunt voorkomen dat AT-Internet door cookies gegenereerde gegevens en gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en gebruikt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op:

Opt-Out op interesses gebaseerde advertenties (NAI)

Opt-out AT-internet

U kunt voorkomen dat Tealium door cookies gegenereerde gegevens en informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en gebruikt door op de volgende [link] te klikken. Tracking wordt onmiddellijk gedeactiveerd wanneer u op de link klikt en u ontvangt geen bevestigingsbericht.

7. Welke rechten heb ik?

Je hebt bepaalde rechten volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming met inbegrip van het recht om een kopie aan te vragen van de persoonlijke informatie die we over je hebben, als je die schriftelijk bij ons aanvraagt:

7.1. Recht van toegang: het recht om toegang te verkrijgen tot je informatie (als wij die verwerken), en bepaalde andere informatie (zoals die welke voorzien is in dit privacy beleid);

7.2. Recht op correctie: als je persoonlijke informatie fout of onvolledig is, heb je het recht om je persoonlijke informatie gerectificeerd te krijgen;

7.3. Recht op wissen: dit staat ook bekend als ‘het recht op vergetelheid’ en, eenvoudig gezegd stelt het je in staat om te vragen om het wissen of verwijderen van je informatie als er geen dwingende reden voor ons is die te blijven gebruiken. Dit is geen algemeen recht tot wissen; er zijn uitzonderingen. Wij hebben bijvoorbeeld het recht om door te gaan met het gebruik van je persoonsgegevens als dat gebruik noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of voor het indienen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke vorderingen.

7.4. Recht om ons gebruik van jouw informatie te begrenzen: het recht om het gebruik van je persoonlijke informatie te schorsen of de manier waarop we die kunnen gebruiken te beperken. Denk erom dat dit recht beperkt is in bepaalde situaties: wanneer wij je persoonlijke informatie aan het verwerken zijn die wij van je verzameld hebben met jouw toestemming kun je alleen vragen om beperking op basis van: (a) onjuistheid van data; (b) waar onze gegevensverwerking onwettig is en je je persoonlijke informatie niet gewist wilt hebben; (c) je hem nodig hebt voor een juridische vordering; of (d) als wij de gegevens niet langer hoeven te gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben. Wanneer verwerking beperkt is, kunnen wij je informatie nog steeds opslaan, maar mogen die verder niet gebruiken. Wij houden lijsten bij van mensen die hebben gevraagd om beperking van het gebruik van hun persoonlijke informatie om er zeker van te zijn dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd;

7.5. Recht op gegevens portabiliteit: het recht om te vragen dat wij (waar technisch doenlijk) je persoonlijke informatie verplaatsen, kopiëren of overbrengen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat, voor je eigen doeleinden naar andere services;

7.6. Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van je persoonlijke informatie met inbegrip van waar wij die gebruiken voor onze legitieme belangen, direct marketing;

7.7. Recht om geïnformeerd te worden: je hebt het recht om te worden voorzien van duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over hoe wij je persoonlijke informatie gebruiken; en

7.8. Recht om toestemming in te trekken: als je je toestemming hebt verleend voor iets wat wij doen met je persoonlijke informatie, heb je het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken (hoewel als je dat doet, dit niet betekent dat alles wat we tot dan toe met je persoonlijke gegevens hebben gedaan onwettig is).

De uitoefening van deze rechten is kosteloos voor jou, je wordt echter gevraagd je identiteit te bewijzen met 2 goedgekeurde stukken identificatie. Wij zullen redelijke inspanningen verrichten in overeenstemming met onze wettelijke verplichting om persoonlijke informatie over jou in onze bestanden te leveren, te corrigeren of te wissen.

Om onderzoek te doen of een van je rechten uiteengezet in dit privacy beleid uit te oefenen en/of een klacht in te dienen kun je contact met ons opnemen door ons te e-mailen of schrijven en wij zullen proberen binnen 30 dagen te antwoorden. Contactgegevens zijn te vinden in sectie 10 hieronder.

Wanneer wij formele schriftelijke klachten ontvangen, zullen wij contact opnemen met de persoon die de klacht heeft ingediend om er gevolg aan te geven. Wij werken samen met de toepasselijke regelgevende autoriteiten, inclusief lokale gegevensbeschermingsautoriteiten, om alle klachten die wij niet direct kunnen oplossen op te lossen.

Als je niet tevreden bent met de manier waarop een klacht die je indient met betrekking tot jouw persoonlijke informatie wordt behandeld door ons, kun je je klacht doorverwijzen naar de relevante gegevensbeschermingtoezicht-autoriteit.

8. Waar kun je een klacht indienen?

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (zie voor contactgegevens hieronder) of bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat waar je gewoonlijk verblijft, plaats waar je werkt of plaats van de vermeende inbreuk. Of je kunt contact opnemen met onze leidende gegevensbeschermingsautoriteit:

Staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Rheinland-Pfalz

Hintere Bleiche 34

55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

9. Wie is de beheerder en functionaris voor gegevensbescherming?

Je kunt de beheerder in de zin van gegevensbeschermingswetten hier vinden.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is:

Alexandra Haug

EU Data Protection Officer of BASF

67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0

.

Top